!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ústí nad Labem

Aussig ; Außig


† Lumpepark
Natur- und Vogelschutzpark des Heinrich Lumpe
Přírodní a ptačí park Heinricha Lumpeho  Nature and Bird Park of Heinrich Lumpe
50°39'50"N, 14°03'41"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0052B†
     
 
Ústí nad Labem
CZECH REPUBLIC
 
- - -

ačkoli nebyl Lumpepark klasickou zoo, je téměř přímým předchůdcem Ústecké zoo. Soukromý Přírodní a ptačí park, který vybudoval Henrich Lumpe (brzy jej všichni začali nazývat Lumpepark), byl především ptačí rezervací. Vše ostatní zde bylo hlavně kvůli ptákům a výchově k ochraně ptáků. Četné botanické sbírky, jezírka s hmyzími larvami, bezpočet uměle vytvořených hnízdišť sem přilákalo obrovské množství ptáků (hlavně pěvců), kteří odsud neodlétali. Díky obrovskému zájmu začal Lumpepark trvale otevírat brány veřejnosti (1920 / 21) pravidelně od jara do začátku zimy - od vyhnízdění ptáků do příprav na zazimování parku. Od té doby v parku přibylo také množství pohádkových postav a staveb, které měli nalákat ještě větší množství dětí. Ty pak Lumpe formou přednášek nabádal k ochraně ptactva. Dále zde bylo několik fosílií (např. zkamenělý les, zkamenělý dub, vejce prehistorického ptáka...). Kromě ptačího ráje tu návštěvníci měli i výběh srnek, aligátory a snad i medvědy.
Park přežil i smrt svého zakladatele Heinricha Lumpe (22. února 1936), kdy jej převzal jeho synovec Alfred. Dokonce se mu podařilo udržet Lumpepark i do posledních měsíců války. Poté však byla celá rodina Lumpeova vystěhována do Bavorska a sezónu 1946 Lumpepark již neotevřel. Následně byl zkonfiskován a přeměněn na veřejný park (Sady Edvarda Beneše). Brzy zde však vznikl zookoutek a zněj roku 1949 vznikla Ústecká zoo.

although the Lumpepark was not a classical zoo, is almost a direct predecessor of Ustí nad Labem Zoo. Private Nature and Bird Park, which built Heinrich Lumpe (soon everybody began call it Lumpepark), was primarily a bird sanctuary. Everything else here was mainly due to birds and education to protect the birds. Numerous botanical collections, ponds with insect larvae, hundreds man-made nesting sites and cavities attracted large numbers of birds (mainly song birds), who didn't fly from here. Due to overwhelming demand the Lumpepark began permanently open its doors to the public (1920 / 1921) from spring to beginning of winter - from end of bird nesting to the preparations of the park for wintering. Since the time in the park, there was added also number of fairy tale characters and buildings that should attract even greater numbers of children. Afterwards Lumpe urged them by form of the lectures to protect birds. Further, there were several fossils (eg petrified forest, petrified oak, prehistoric bird egg...). In addition to the bird paradise there was for visitors also enclosure of roe deer, aligators and may be also bears.
The Park survived the death of its founder Heinrich Lumpe (22 February 1936), when his nephew Alfred taken over it. Even he managed to keep Lumpepark to the last months of the war. However after that the whole Lumpe family was evicted to Bavaria and the Lumpepark already was not opened in the season 1946. It was subsequently confiscated and changed into a public park (Sady Edvarda Beneše). But soon there was created a zoo-corner and therefrom the Zoo Usti nad Labem was arisen in 1949.

na stejném místě je dnešní zoo
the today's zoo is in the same place

1908 (veřejnosti otevřeno od 1920/21)
1908 (opened to the public since 1920/21)

1945

Dr. Heinrich Lumpe

5 ha (původně 3,5 ha)
5 ha (originally 3,5 ha)

N/A

1) Lumpepark od 1908 do 1949

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
1922

           
 
všechny materiály • all materials               galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování této video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, IE 10 atd.) a povolený Javascript.
Modern browser (Chrome, Firefox, IE 10 etc.) and enabled Javascript is needed for correct function of the video and foto gallery.
německý titulní obrázek fotoalba neznámého autora • German title picture of unknown author photo album photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 1 of 71
německý titulní obrázek fotoalba neznámého autora • German title picture of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
německý titulní obrázek fotoalba neznámého autora • German title picture of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
český titulní obrázek fotoalba neznámého autora • Czech title picture of unknown author photo album photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 2 of 71
český titulní obrázek fotoalba neznámého autora • Czech title picture of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
český titulní obrázek fotoalba neznámého autora • Czech title picture of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
český titulní text fotoalba neznámého autora • Czech title text of unknown author photo album photo album of unknown author, 1921 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 3 of 71
český titulní text fotoalba neznámého autora • Czech title text of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1921 (Archieve of Vladimír Motyčka)
český titulní text fotoalba neznámého autora • Czech title text of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1921 (Archieve of Vladimír Motyčka)
německý titulní text fotoalba neznámého autora • German title text of unknown author photo album photo album of unknown author, 1921 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 4 of 71
německý titulní text fotoalba neznámého autora • German title text of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1921 (Archieve of Vladimír Motyčka)
německý titulní text fotoalba neznámého autora • German title text of unknown author photo album
photo album of unknown author, 1921 (Archieve of Vladimír Motyčka)
doprava zkřemenělých kmenů • transport of silicified trunks photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 5 of 71
doprava zkřemenělých kmenů • transport of silicified trunks
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
doprava zkřemenělých kmenů • transport of silicified trunks
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
skládání zkamenělých úlomků • putting down petrified fragments photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 6 of 71
skládání zkamenělých úlomků • putting down petrified fragments
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
skládání zkamenělých úlomků • putting down petrified fragments
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
třídění zkamenělých úlomků • sorting of petrified fragments photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 7 of 71
třídění zkamenělých úlomků • sorting of petrified fragments
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
třídění zkamenělých úlomků • sorting of petrified fragments
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
třídění zkamenělých úlomků • sorting of petrified fragments photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 8 of 71
třídění zkamenělých úlomků • sorting of petrified fragments
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
třídění zkamenělých úlomků • sorting of petrified fragments
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Zkamenělý les ve stavbě • Petrified wood under construction photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 9 of 71
Zkamenělý les ve stavbě • Petrified wood under construction
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Zkamenělý les ve stavbě • Petrified wood under construction
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
výstavba Zkamenělého lesa • the construction of Petrified wood photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 10 of 71
výstavba Zkamenělého lesa • the construction of Petrified wood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
výstavba Zkamenělého lesa • the construction of Petrified wood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
postavení zkamenělého stromu • standing of petrified tree photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 11 of 71
postavení zkamenělého stromu • standing of petrified tree
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
postavení zkamenělého stromu • standing of petrified tree
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
postavení zkamenělých kmenů • standing of petrified trunks photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 12 of 71
postavení zkamenělých kmenů • standing of petrified trunks
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
postavení zkamenělých kmenů • standing of petrified trunks
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
postavení zkamenělého kmene • standing of petrified trunk photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 13 of 71
postavení zkamenělého kmene • standing of petrified trunk
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
postavení zkamenělého kmene • standing of petrified trunk
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie Zkamenělého lesa z Radvanic • part of Petrified wood from Radvanice photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 14 of 71
partie Zkamenělého lesa z Radvanic • part of Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie Zkamenělého lesa z Radvanic • part of Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla Zkamenělého lesa z Radvanic • idyll of Petrified wood from Radvanice photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 15 of 71
idyla Zkamenělého lesa z Radvanic • idyll of Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla Zkamenělého lesa z Radvanic • idyll of Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Zkamenělý les z Radvanic u vchodu do parku • Petrified wood from Radvanice next to the park entrance photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 16 of 71
Zkamenělý les z Radvanic u vchodu do parku • Petrified wood from Radvanice next to the park entrance
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Zkamenělý les z Radvanic u vchodu do parku • Petrified wood from Radvanice next to the park entrance
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na Zkamenělý les z Radvanic • view of Petrified wood from Radvanice photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 17 of 71
pohled na Zkamenělý les z Radvanic • view of Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na Zkamenělý les z Radvanic • view of Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
kolosální postava Krakonoše ve Zkamenělém lese z Radvanic • colossal figure of Krakonoš in Petrified wood from Radvanice photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 18 of 71
kolosální postava Krakonoše ve Zkamenělém lese z Radvanic • colossal figure of Krakonoš in Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
kolosální postava Krakonoše ve Zkamenělém lese z Radvanic • colossal figure of Krakonoš in Petrified wood from Radvanice
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na Krakonoše zpředu • front view of Krakonoš photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 19 of 71
pohled na Krakonoše zpředu • front view of Krakonoš
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na Krakonoše zpředu • front view of Krakonoš
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
zrudovělý kmen předvěkého stromu • pyritized trunk of prehistoric tree photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 20 of 71
zrudovělý kmen předvěkého stromu • pyritized trunk of prehistoric tree
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
zrudovělý kmen předvěkého stromu • pyritized trunk of prehistoric tree
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
fonolitový (=znělcový) balvan - výběžek Střekova, vyzvednut z Labe 1920 • Phonolite rock - outcropping of Střekov, reclaimed from Elbe 1920 photo album of unknown author, ~1920-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 21 of 71
fonolitový (=znělcový) balvan - výběžek Střekova, vyzvednut z Labe 1920 • Phonolite rock - outcropping of Střekov, reclaimed from Elbe 1920
photo album of unknown author, ~1920-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
fonolitový (=znělcový) balvan - výběžek Střekova, vyzvednut z Labe 1920 • Phonolite rock - outcropping of Střekov, reclaimed from Elbe 1920
photo album of unknown author, ~1920-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vymletý basaltový (= čedičový) balvan - výběžek Vrkoče • eroded Basalt rock - outcropping of Vrkoč photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 22 of 71
vymletý basaltový (= čedičový) balvan - výběžek Vrkoče • eroded Basalt rock - outcropping of Vrkoč
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vymletý basaltový (= čedičový) balvan - výběžek Vrkoče • eroded Basalt rock - outcropping of Vrkoč
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vymleté basaltové (= čedičové) balvany - výběžky Vrkoče, vyzvednuty z Labe 1922 • eroded Basalt rocks - outcroppings of Vrkoč, reclaimed from Elbe 1922 photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 23 of 71
vymleté basaltové (= čedičové) balvany - výběžky Vrkoče, vyzvednuty z Labe 1922 • eroded Basalt rocks - outcroppings of Vrkoč, reclaimed from Elbe 1922
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vymleté basaltové (= čedičové) balvany - výběžky Vrkoče, vyzvednuty z Labe 1922 • eroded Basalt rocks - outcroppings of Vrkoč, reclaimed from Elbe 1922
photo album of unknown author, 1922 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vymletý basaltový (= čedičový) balvan, vyzvednut z Labe u Lichtovic 1921 • eroded Basalt rock, reclaimed from Elbe near Lichtovice in 1921 photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 24 of 71
vymletý basaltový (= čedičový) balvan, vyzvednut z Labe u Lichtovic 1921 • eroded Basalt rock, reclaimed from Elbe near Lichtovice in 1921
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vymletý basaltový (= čedičový) balvan, vyzvednut z Labe u Lichtovic 1921 • eroded Basalt rock, reclaimed from Elbe near Lichtovice in 1921
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
zevní pohled na růžové loubí • external view of the rose arbour photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 25 of 71
zevní pohled na růžové loubí • external view of the rose arbour
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
zevní pohled na růžové loubí • external view of the rose arbour
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
v růžovém loubí • inside of the rose arbour photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 26 of 71
v růžovém loubí • inside of the rose arbour
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
v růžovém loubí • inside of the rose arbour
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod do růžového loubí • entrance of the rose arbour photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 27 of 71
vchod do růžového loubí • entrance of the rose arbour
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod do růžového loubí • entrance of the rose arbour
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie pod rybníčkem • part under the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 28 of 71
partie pod rybníčkem • part under the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie pod rybníčkem • part under the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vodotrysk na rybníku • fountain on the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 29 of 71
vodotrysk na rybníku • fountain on the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vodotrysk na rybníku • fountain on the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
zátiší u rybníčka • seclusion at the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 30 of 71
zátiší u rybníčka • seclusion at the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
zátiší u rybníčka • seclusion at the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled od rybníčka na rokle • look from the pond to ravines photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 31 of 71
pohled od rybníčka na rokle • look from the pond to ravines
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled od rybníčka na rokle • look from the pond to ravines
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla u rybníku • idyll at the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 32 of 71
idyla u rybníku • idyll at the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla u rybníku • idyll at the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na rybníček • view of the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 33 of 71
pohled na rybníček • view of the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na rybníček • view of the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
besídka u rybníčka • gazebo at the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 34 of 71
besídka u rybníčka • gazebo at the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
besídka u rybníčka • gazebo at the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
rybník s pohledem na Mariánský vrch • the pond with view of Mariánský hill photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 35 of 71
rybník s pohledem na Mariánský vrch • the pond with view of Mariánský hill
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
rybník s pohledem na Mariánský vrch • the pond with view of Mariánský hill
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
dřívější příchod k Červené Karkulce • former access to Little Red Riding Hood photo album of unknown author, 1911 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 36 of 71
dřívější příchod k Červené Karkulce • former access to Little Red Riding Hood
photo album of unknown author, 1911 (Archieve of Vladimír Motyčka)
dřívější příchod k Červené Karkulce • former access to Little Red Riding Hood
photo album of unknown author, 1911 (Archieve of Vladimír Motyčka)
příchod k Červené Karkulce •access to Little Red Riding Hood photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 37 of 71
příchod k Červené Karkulce •access to Little Red Riding Hood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
příchod k Červené Karkulce •access to Little Red Riding Hood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie na rybníčku • part on the pond photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 38 of 71
partie na rybníčku • part on the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie na rybníčku • part on the pond
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie dřívějšího okolí rybníka • part of former surroundings of the pond photo album of unknown author, 1911 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 39 of 71
partie dřívějšího okolí rybníka • part of former surroundings of the pond
photo album of unknown author, 1911 (Archieve of Vladimír Motyčka)
partie dřívějšího okolí rybníka • part of former surroundings of the pond
photo album of unknown author, 1911 (Archieve of Vladimír Motyčka)
příchod k oboum roklím • access to borh ravines photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 40 of 71
příchod k oboum roklím • access to borh ravines
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
příchod k oboum roklím • access to borh ravines
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Červená Karkulka s vlkem • Little Red Riding Hood with wolf photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 41 of 71
Červená Karkulka s vlkem • Little Red Riding Hood with wolf
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Červená Karkulka s vlkem • Little Red Riding Hood with wolf
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla u Červené Karkulky • idyll at Little Red Riding Hood photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 42 of 71
idyla u Červené Karkulky • idyll at Little Red Riding Hood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla u Červené Karkulky • idyll at Little Red Riding Hood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
terasa jeskyně s vodotryskem • terrace of the cave with fountain photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 43 of 71
terasa jeskyně s vodotryskem • terrace of the cave with fountain
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
terasa jeskyně s vodotryskem • terrace of the cave with fountain
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla na terase jeskyně • idyll on the cave terrace photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 44 of 71
idyla na terase jeskyně • idyll on the cave terrace
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
idyla na terase jeskyně • idyll on the cave terrace
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na terasu podzemní jeskyně • view of terrace of the undeground cave photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 45 of 71
pohled na terasu podzemní jeskyně • view of terrace of the undeground cave
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na terasu podzemní jeskyně • view of terrace of the undeground cave
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vnitřek krápníkové jeskyně • interior of the dripstone cave photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 46 of 71
vnitřek krápníkové jeskyně • interior of the dripstone cave
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vnitřek krápníkové jeskyně • interior of the dripstone cave
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod k Jindřichovu hradu • entrance to Heinrich castle photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 47 of 71
vchod k Jindřichovu hradu • entrance to Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod k Jindřichovu hradu • entrance to Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vlevo schodiště k Jindřichovu hradu, vpravo k Vodnímu zámku • left a stair to Heinrich castle, right to Water manor house photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 48 of 71
vlevo schodiště k Jindřichovu hradu, vpravo k Vodnímu zámku • left a stair to Heinrich castle, right to Water manor house
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vlevo schodiště k Jindřichovu hradu, vpravo k Vodnímu zámku • left a stair to Heinrich castle, right to Water manor house
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod k Jindřichovu hradu • entrance to Heinrich castle photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 49 of 71
vchod k Jindřichovu hradu • entrance to Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod k Jindřichovu hradu • entrance to Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na kaskády • view of cascades photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 50 of 71
pohled na kaskády • view of cascades
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na kaskády • view of cascades
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Jindřichův hrad (Heinrichsburg) • Heinrich castle (Heinrichsburg) photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 51 of 71
Jindřichův hrad (Heinrichsburg) • Heinrich castle (Heinrichsburg)
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Jindřichův hrad (Heinrichsburg) • Heinrich castle (Heinrichsburg)
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
nádrž s pohádkou o královské dceři a zakletém princi • pool with story tale about king's daughter and enchanted prince photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 52 of 71
nádrž s pohádkou o královské dceři a zakletém princi • pool with story tale about king's daughter and enchanted prince
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
nádrž s pohádkou o královské dceři a zakletém princi • pool with story tale about king's daughter and enchanted prince
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
krápníkové útvary u Jindřichova hradu • dripstone formations at Heinrich castle photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 53 of 71
krápníkové útvary u Jindřichova hradu • dripstone formations at Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
krápníkové útvary u Jindřichova hradu • dripstone formations at Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na obě věže • view of both towers photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 54 of 71
pohled na obě věže • view of both towers
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled na obě věže • view of both towers
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
jeskyně Jindřichova hradu • cave of the Heinrich castle photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 55 of 71
jeskyně Jindřichova hradu • cave of the Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
jeskyně Jindřichova hradu • cave of the Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
nádrž s pohádkou o královské dceři a zakletém princi • pool with story tale about king's daughter and enchanted prince photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 56 of 71
nádrž s pohádkou o královské dceři a zakletém princi • pool with story tale about king's daughter and enchanted prince
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
nádrž s pohádkou o královské dceři a zakletém princi • pool with story tale about king's daughter and enchanted prince
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
levá věž s orlím hnízdem • left tower with eagle nest photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 57 of 71
levá věž s orlím hnízdem • left tower with eagle nest
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
levá věž s orlím hnízdem • left tower with eagle nest
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
skříňka pro krmení ptáků v Jindřichově hradu • box for bird feeding at the Heinrich castle photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 58 of 71
skříňka pro krmení ptáků v Jindřichově hradu • box for bird feeding at the Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
skříňka pro krmení ptáků v Jindřichově hradu • box for bird feeding at the Heinrich castle
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
východ z Jindřichova hradu • Heinrich castle exit photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 59 of 71
východ z Jindřichova hradu • Heinrich castle exit
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
východ z Jindřichova hradu • Heinrich castle exit
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
příchod k přehradě • access to the dam photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 60 of 71
příchod k přehradě • access to the dam
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
příchod k přehradě • access to the dam
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod k údolní přehradě • entrance to the valley dam photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 61 of 71
vchod k údolní přehradě • entrance to the valley dam
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vchod k údolní přehradě • entrance to the valley dam
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
přehrada Údolí • dam of Údolí (= Valley) photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 62 of 71
přehrada Údolí • dam of Údolí (= Valley)
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
přehrada Údolí • dam of Údolí (= Valley)
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
přehrada Údolí při záplavě • dam of Údolí (= Valley) during flood photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 63 of 71
přehrada Údolí při záplavě • dam of Údolí (= Valley) during flood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
přehrada Údolí při záplavě • dam of Údolí (= Valley) during flood
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
alpské růže Rhododendra v květu • Alpine roses Rhododendra in blossom photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 64 of 71
alpské růže Rhododendra v květu • Alpine roses Rhododendra in blossom
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
alpské růže Rhododendra v květu • Alpine roses Rhododendra in blossom
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Vodní zámek • Water manor house photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 65 of 71
Vodní zámek • Water manor house
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Vodní zámek • Water manor house
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
krmení ptactva v zimě s pohledem na schránky na potraviny• feeding of birds in winter with view of feeding boxes photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 66 of 71
krmení ptactva v zimě s pohledem na schránky na potraviny• feeding of birds in winter with view of feeding boxes
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
krmení ptactva v zimě s pohledem na schránky na potraviny• feeding of birds in winter with view of feeding boxes
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
krmení ptáků • birds feeding photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 67 of 71
krmení ptáků • birds feeding
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
krmení ptáků • birds feeding
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vstup do pravé rokle • entrance of the right ravine photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 68 of 71
vstup do pravé rokle • entrance of the right ravine
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
vstup do pravé rokle • entrance of the right ravine
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
terasa jeskyně v zimě • the cave terrace in winter photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 69 of 71
terasa jeskyně v zimě • the cave terrace in winter
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
terasa jeskyně v zimě • the cave terrace in winter
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
nost k Jindřichovu hradu před pravou roklí • bridge to Heinrich castle in front of the right ravine photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 70 of 71
nost k Jindřichovu hradu před pravou roklí • bridge to Heinrich castle in front of the right ravine
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
nost k Jindřichovu hradu před pravou roklí • bridge to Heinrich castle in front of the right ravine
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled do parku • look to the park photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
Image 71 of 71
pohled do parku • look to the park
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)
pohled do parku • look to the park
photo album of unknown author, ~1921-22 (Archieve of Vladimír Motyčka)

  Stránka vytvořena 02.04. 2011 Poslední úprava 12.08. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.