!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Velké Popovice

Groß Popowitz


† Minizoo Velké Popovice
 
49°55'17"N, 14°38'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0102B†
     
 
Farská 21
Velké Popovice
CZECH REPUBLIC
 
N/A/td>

malý soukromý zookoutek v zahradě u obchodu Produkt. Byla zde hlavně domácí zvířata a několik našich divokých ptáků (minizoo sloužila také jako odběrné místo pro Záchrannou stanici Vlašim) - mývali, dikobrazi obecní, nutrie, huculka Pegy, kamerunské kozy, vietnamská prasata, morčata, králíci, andulky, korely, rozely pestré, kanáři, zebřičky, mluvící krkavec Pedro, straka Káča, výr, poštolky, holubi plemene polský rys, hedvábničky, husy labutí domácí, kachny smaragdové a ruánské, bažanti zlatí, krocani bronzoví, sklípkani atd. Bývaly zde výstavy ptačích budek, výstavy domácích zvířat ZO ČSOP (Základní organizace Českého svazu ochránců přírody) Velké Popovice nebo naučné prvky o mravencích.
Minizoo byla zrušena v roce 2003 kvůli stěhování majitele.

small private zoo in garden of shop nemad Produkt. There was mainly domestic animals and several local birds (the minizoo served also as a supply point for Vlašim Rescue Station) - raccoons, common porcupines, nutrias, female hucul pony called Pegy, Cameroon pygmy goats, pot-belly pigs, guinea pigs, rabbits, budgies, cockatiels, eastern rosellas, canaries, zebra finches, speaking raven named Pedro, magpie called Káča, eagle owl, kestrels, pigeons of Polish lynx breed, silkies, Chinese geese, emerald and Rouen ducks, golden pheasant, bronze turkeys, tarantulas etc.). Nesting boxes exhibitions used to be there as also exhibitions of domestic animals of ZO ČSOP (Basic organization of the Czech Union for Nature Conservation) Velké Popovice or educational items about ants.
The mini zoo was abolished in 2003 due to owner moving.


1998

2003

soukromé (p. Dráb)
private (Mr. Dráb)

0,25 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 09.09. 2011 Poslední úprava 10.12. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.