!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Vlkovice

Wilkowitz

častěji se uvádí • more often is mentioned: Mariánské Lázně


† Zoo am Berg
Zoo Mariánské Lázně
Zoo na hoře Zoo on the Mountain
49°57'17"N, 12°43'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0058A†
     
 
Vlkovice 44
CZECH REPUBLIC
 
- - -

málo známá, přesto významná zoo s krátkou, ale zajímavou existencí. Nacházela se v obci Vlkovice u Mariánských Lázní na vrchu Klinger. Julian Kriesel (údajně Polák z Děčína) částečně zakoupil a částečně pronajal 8 ha pozemku, nechal si vypracovat projekt na zoo a 7. června 1931 ji slavnostně otevřel. Centrem zoo byl dřevěný srub "Old Shatterhand" ve stylu Divokého Západu, který sloužil jako restaurace a bar. Vedle stála další restaurace a vyhlídková věž. Zvířata byla jak ve výbězích a klecích, tak navolno. Malý medvěd (spíše nosál), jezevci, mývali, promyky, makaci, antilopy jelení, buvolci stepní, mufloni, daňci, srnci, lamy, poníci, ondatry, plši, mary, nandu, emu, orli, káně, výři, sýčci, jeřábi, čápi, papoušci, kavky, hrdličky, několik druhů bažantů, perličky, pávi...
Kriesel byl v 40. letech zatčen a zoo po válce znárodněna. V létě 1951 vyhořela a již nikdy nebyla obnovena.

little known, yet significant zoo with a short but interesting existence. It was located in the village of Vlkovice near Marienbad on Klinger hill. Julian Kriesel (allegedly Pole from Děčín) partly purchased and partly rented 8 ha of land, left to develop a project for zoo and 7th June 1931 officially opened that. A log cabin "Old Shatterhand" in the Wild West styple, which served as a restaurant and bar was the centre of the zoo. Another restaurant and lookout tower stood next. The animals were in enclosures and cages and also roamed freely. Little bear (rather coati), badgers, raccoons, mongooses, macaques, blackbucks, hartbeests, fallow and roe deer, llamas, ponies, muskrat, dormouses, maras, rheas, emus, eagles, hawsk, eagle owls, little owls, cranes , storks, parrots, jackdaws, doves, several species of pheasants, guinea fowl, peacocks...
Kriesel was arrested in 1940s and the zoo nationalized after the war. In the summer of 1951, it burned down and was never rebuilt.

7. června 1931 (Julian Kreisel)
7th June 1931 (Julian Kreisel)

léto 1951
summer 1951

soukromá (Julian Kreisel), po válce znárodněna
private (Julian Kreisel), natioanlized after the WWII

8 ha

N/A

1) Historie Zoo am Berg

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 04.04. 2011 Poslední úprava 04.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.