!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zábřeh

Hohenstadt

někdy se užívá též Zábřeh na Moravě (což je název katastrálního území a železniční stanice) • sometimes is used also Zábřeh na Moravě (which is the name of the cadastral community and railway station)


† Zookoutek Zábřeh
Zábřeh Zoo-corner (Mini-zoo)
49°53'00"N, 16°52'05"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0143A†
     
 
Bezručovy sady
Zábřeh
CZECH REPUBLIC
 
- - -

malá zoo, která bývala v Bezručových sadech u kostela Svaté Barbory. Informací je velmi málo. Bylo zde asi 11 voliér (z toho 4 pro bažanty), dále papoušci, snad i dravci a další druhy ptáků, údajně i nějací hlodavci. Dříve i výběh srn. Minizoo byla zrušena okolo 2006 kvůli vandalismu.

small zoo, which was in Bezruč's gardens (Bezručovy sady) next to Church of St. Barbora. Very few information is available. There were about 11 aviaries (of which 4 for pheasants), furthermore parrots, perhaps also raptors and other species of birds, and reportedly also some rodents. Previously also enclosure of roe deer. Mini zoo was abolished around in 2006 due to the vandalism.

N/A

cca 2006

městský
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 13.11. 2011 Poslední úprava 13.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.