!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zákupy

Reichstadt


Zámecké medvědárium Zákupy
Zákupy Castle Bear pit
50°41'13"N, 14°38'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0247B†
     
 
Borská 1
Zákupy
471 23
CZECH REPUBLIC
 
- - -

medvědárium v zámeckém příkopu v Zákupech vzniklo cca v roce 1991 pro medvědího samce Michala (zabaveného soukromníkovi). V roce 1993 k němu přibylo medvídě - druhý samec Medoušek (ze Zoo Hluboká), který se stal velmi populárním. Od roku 2014 jsou v barokní voliéře (z roku 1697) pávi a v jiné voliéře andulky a korely. Michal byl ze zdravotních důvodů utracen v roce 2007 a Medoušek musel být (též ze zdravotních důvodů) utracen 18. prosince 2019. Vzhledem k tomu, že byl miláčkem místních obyvatel, vrátil se na zámek alespoň coby by dermoplast. Po rekonstrukci zámecké střechy je v plánu i rekonstrukce medvědária a noví medvědi.

The bear enclosure in the chateau moat at Zákupy was established ca. in 1991 for bear male Michal (confiscated from a private individual). 1993, he was joined by a bear cub - the second male Medoušek (from the Hluboká Zoo), which became very popular. Since 2014, there are peacocks in the Baroque aviary (from 1697) and budgies and cockatiels in another aviary. Michal was euthanized for health reasons in 2007 and Medoušek had to be euthanized (also for health reasons) 18th December 2019. Since he was the darling of the locals, he returned to the chateau at least as a dermoplast. After the reconstruction of the castle roof, the reconstruction of the bear enclosure and new bears is also planned.

~1991

18. prosince 2019
18th December 2019

státní (Státní zámek Zákupy spravovaný Národním památkovým ústavem)
governmental (Zákupy State chateau operated by National Heritage Institute)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A 4 / 13
(2019)
N/A 3 / 12 1 / 1
 
N/A            
 
všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

N/A
 

  Stránka vytvořena 23.10. 2020 Poslední úprava 23.10. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.