!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Zlín

Zlin

1949 - 1989 Gottwaldov


† Zoologická zahrada Zlín
Baťova zoo
Zlín Zoo • Bata's Zoo
49°12'45"N, 17°38'42"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
EU-CZ-XX-0081A†
     
 
Tlustá hora
Zlín
CZECH REPUBLIC
 
- - - /td>

jedna z prvních klasických veřejných zoo na území Českých zemí - jen Liberecká a plzeňská Zoo IRIS, jsou starší. V ostatních případech nelze mluvit o úplně klasických veřejných zoo - např. druhá Zlínská zoo na Lešné (tehdy ještě Zoo Seilernů) nebo zoo barona Haase na Bítově, byly hlavně pro potěšení majitelů - i když veřejné; Zoo na ústecké Větruši naopak sloužila velkou měrou obchodu se zvířaty.
Baťovy závody otevřeli Zlínskou zoo 1. května 1930 v centru města (v parku u Zlínského zámku). Postupně zde byly opice, želvy, tuleni !!! (zakoupeni u Hagenbecka), mývali, papoušci, exotičtí holubi, daňci, srnci, pávi, kachny, labutě, husy, lvi, pelikáni, velbloudi, káňata, poštolky, jestřábi, orli, sovy, liška, jezevec, snovači, promyky mungo... V roce 1931 zoo dokonce uvažovala o koupi slona!!! Zoo byla ryze sezónní - zvířata byla na zimu stěhována na "Langrovo".
V první polovině roku 1934 začalo budování nové zoo na Tlusté hoře (v prostoru dnešní Stezky zdraví) a již v polovině července byla zoo přestěhována. V kolekci zvířat přibyla další zvířata - několik druhů bažantů, medvědi (hnědí, baribalové a zřejmě i lední), další opice atd. Zoo zanikla během války, někdy v roce 1942.

one of first traditional public zoo in the territory of the Czech lands - only Liberec Zoo and Plzeň Zoo IRIS are older. In other cases, is impossible to speak about the quite classic public zoo - e.g. the second Zlín Zoo in Lešná (at that time still Seilerns' Zoo), or the zoo of Baron Haas in Bítov, were mainly for the pleasure of the owners - although were public; contrary Zoo in Větruše of Ústí served to a great degree for animal trade.
The Bata's factory opened the Zlín Zoo at 1st May 1930 in the city centre (in the park near Zlín manor house). Subsequently, there were monkeys, turtles, seals !!! (purchased from Hagenbeck), raccoons, parrots, exotic pigeons, fallow and roe deer, peacocks, ducks, swans, geese, lions, pelicans, camels, buzzards, kestrels, hawks, eagles, owls, fox, badger, weaver birds, Indian mongooses... In 1931 the zoo even thought about buying an elephant!!! The zoo was purely seasonal - animals were moving to "Langrovo" in winter.
In the first half of 1934 began building of a new zoo in Tlustá hora (in the area of today's Trail of health) and already in mid-July, the zoo was moved. Another animals were added to the collection - several species of pheasants, bears (brown, American black and possibly also polar), another monkey etc. Zoo was abolished during the war, sometime in 1942.

1. května 1930 (Tomášem Baťou) - v centru města; 1934 přestěhování na Tlustou horu
1st May 1930 (by Tomáš Baťa) - in the city centre; 1934 moving to Tlustá hora

1942

soukromá (Baťovy závody)
private (Bata's factory)

N/A

N/A

1) Historie zoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 25.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.