!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
† Odchovna Andělská Hora
 
     
  O počátku Odchovny v Andělské Hoře  
  PŘIPRAVUJEME
    
PŘÍRODNÍ PARK
     KRUŠNOHORSKÉ ZVĚŘE


    Přijíždíte-li po pražské silnicí do Karlových Var, jistě nepřehlédnete skalnatý pahorek se zříceninou hradu Andělská hora, ale pravděpodobně si už nevšimnete několik rekreačních chat, položených v lese po levé straně silnice. A tak vás nemůže ani napadnout, že řídký lesík také skrývá drátěné klece a ohrady. Tady se totiž v uzavřeném prostoru připravují zvířata pro budoucí karlovarský „Přírodní park naší zvěře".
    Jakápak vzácnost, říkáte si, vždyť Československo je po této stránce velmocí. Máme 53 zoologických zahrad, z toho 12 pěkně velikých; ročně vyvážíme více než za miliardu nejrůznějších druhů naší zvěře pro zazvěřování honiteb v zahraničí.
    To je sice pravda. Ale karlovarský park zvěře bude mezi všemi přece jen raritou, a to pro své speciální zaměření. Nebudou tu lvi, tygři, sloni ani jiná exotická zvířata, ale zvěř, která žije v oblasti Krušných hor.
    Vy se usmíváte, zřejmě si myslíte, že je to pro zoologickou zahradu trochu málo. Co tu může žít?
    Ale musíme vám odporovat. Odchovna u Andělské hory byla založena před rokem a už je tu asi na tři sta chovanců a za další dva roky tu bude přes pět set kusů zvěře a ptactva. Po dokončení výstavby „Přírodního parku naší zvěře" v lázeňských lesích mezi rozhlednou Dianou a lesní kavárnou Linhart bude sem tato zvěř přestěhována a umístěna v přírodním prostředí na rozloze asi jednoho a tři čtvrtě hektaru. Vznikne tak jedna z prvních výstav zvěře žijící v Krušných horách. A co tam všechno bude?
    Zvěř spárkatá, jako jeleni, daňci, mufloni, zvěř srnčí, divočáci atd. A také zvěř kožešinová, šelmy, hlodavci, zvěř pernatá užitková a škodná, sovy, vodní ptactvo, drobné užitkové a zpěvné ptactvo. Budou tu tedy kuny, lišky, ondatry, zajíci, divocí králíci, opičky našich lesů — veverky, bažanti, též okrasné druhy, koroptve, křepelky, tetřívci, tetřevi, jestřábi, káně, krahulíci, poštolky, havranovití, čápi, volavky včetně volavky červené (purpura), divoké husy, kachny a ostatní drobná vodní havěť. Pochopitelně své místo zaujme naše drobné ptactvo: křivonosky, dlaskové, žluvy, konopky, stehlíci, čížkové, sýkory a ostatní opeřená drobotina. Pro zpestření se budou procházet pávi.
Všechna jinak plachá zvířata překvapují zde svou poslušností a krotkostí. Každé z nich má své jméno; na zavolání : přibíhají kuny, mladí jeleni, zvěř srnčí, zajíci, lišky, divočáci i vrány. Přiblíží se do bezprostřední blízkosti, takže si je lze poddrobně prohlédnout i se s nimi polaskat. Mladý jelínek Jurka se svou společnicí laňkou Zuzkou a dvouměsíční srneček Pepík nás doprovázeli po celé odchovně. Jurka se dokonce velmi zblízka zajímal o fotoaparát. Lišák Honza je úzce spřátelen s mladou domácí kočkou. Hrají si na jednom "písku". Honza se pyšně chlubil se vším, co už pochytil ze hry koťat. Mladí kňouři Pepíček, Karlík a Olda vtipně loudili své zamilované sušenky. Hlasitě si na nich pochutnávali. Nejvíce, jak bylo vidět, chutnaly rypákatému Oldovi.
    Zvěř je v odchovně vychovávána od svého útlého mládí. Dospělá zvěř, žijící v přírodě, je příliš plachá. Nemohla by tedy být pro tento účel použita.
    Výchovu a krmení zvěře obstarává sedmdesátiletý Maxmilián Pavlů, Těrka Brtková a „krotitel" Josef Konopický pod odborným vedením Josefa a Jiřího Chudobových. Dejme tedy slovo Josefu Chudobovi:
    „Žiji v Karlových Varech od května 1945 a mám město velmi rád. Se svým synem Jiřím jsme dlouho přemýšleli, čím bychom přispěli k jeho zvelebení. Protože isme oba myslivci (Jiří je vedoucím městského polesí), začali jsme u zvěře. Vypracovali jsme návrh s příslušenstvím k vybudování „Přírodního parku naší zvěře" v Karlových Varech. Park má být uceleným pohledem na krásu a bohatství naší zvěře. Bude také důležitým pomocníkem při výuce biologie ve školách a bude též seznamovat veřejnost s naší faunou. Městský národní výbor návrh přijal. Byla tedy založena odchovna. Investor akce, Technická služba města, se současně stará o projekci a začala s přípravou k budování parku zvěře v městském polesí. Svými odbornými znalostmi nám pomáhají soudruzi docent inž. Sekera a dr. inž. Motl z Československé akademie zemědělských věd - Výzkumný ústav na Zbraslavi a zvláště ředitel Vyšší lesnické školy v Písku inž. Neumann. U těchto soudruhů si ověřujeme a doplňujeme svou odbornou práci se zvěří."


Poznámka. V době, kdy náš materiál byl již připraven do tisku, vyšel v Osvětové práci významný materiál o zřizování zooparků, kde se autor mimo jiné zabývá právě karlovarským zařízením. Školská a kulturní komise bude tento materiál projednávat a závěry z jednání budou mít vliv na další vývoj zařízení. O závěrech budeme naše čtenáře informovat.

Zdroj: Lázeňský časopis, č. 8, ročník 1962 (text Eva Hanyková, foto Vladimír Radechovský)

Originál článek:

 
   
WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.