!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chomutov

Komotau


Tierpark Komotau
Zoo Chomutov  Chomutov Zoo
50°27'46"N, 13°24'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Chomutov
CZECH REPUBLIC
 
- - -

existuje několik málo zmínek o Tierparku Komotau a jeho spojení se jménem paní Liane Zeidler. Údajně existoval během války a byli tam medvědi, ovšem jakékoli jiné informace nejsou k dispozici.

there are several few notes about Tierpark Komotau and his connection with the name of Mrs. Liane Zeidler. Reportedly it existed during the war and there were bears, but any other information is not available.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 24.04. 2011 Poslední úprava 24.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.