!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jirny
 

Zámecký park Jirny
Jirny Manor House Park
49°56'06"N, 17°54'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Jirny
CZECH REPUBLIC
 
- - -

manželé Wagnerovi založili v Jirnech rozsáhlý park plný cizokrajných stromů a zvířat. V pískovcových skalách byly klece a brlohy zvířat, v zahradě tři rybníky. Zámek několikrát změnil majitele, ale park byl stále přístupný veřejnosti (a prý byl velmi populární). Roku 1931 koupil zámek velkoobchodník Rudolf Josef Zubr a park uzavřel. O chovu zvířat v Jirnech není k dispozici dostatek informací - není možné posoudit do jaké míry šlo o zoo.

Mr and Mrs Wagner formed a large park full of exotic trees and animals in Jirny. In the sandstone cliffs there have been the cages and lair of animals, three ponds in the garden. The manor house changed owners several times, but the park was still open to the public (and reportedly was very popular). In 1931 wholesaler Rudolf Josef Zubr was bought the chateu and closed the park. About the breeding of animals in Jirny is not enough information - it is not possible to consider to what degree it was the zoo.

okolo 1840 (manželé Wagnerovi)
around 1840 (by Mr and Mrs Wagner)

1931 (?)

soukromé (rod. Wagnerova (do 1890) > rod. Zvěřinova (do 1919) > rod. Passerova (do 1930) > V. Straka (do 1931) > R. J. Zubr)
private (Wagner family (to 1890) > Zvěřina family (to 1919) > Passer family (to 1930) > V. Straka (to 1931) > R. J. Zubr)

11 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 30.04. 2011 Poslední úprava 30.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.