!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Lázně Bohdaneč

Bochdanetsch

dříve • formerly: Bohdaneč


Zookoutek Bohdaneč
Bohdaneč Zoo-corner (Mini-zoo)
50°04'25"N, 15°40'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Lázně Bohdaneč
CZECH REPUBLIC
 
- - -

jakási malá zoo nebo jiný malý chov byl údajně ve 30. letech bývala i v parku v Lázních Bohdaneč (tehdy jen Bohdaneč). Měly zde být makaci jávští a želvy vroubené, zmínky o dalších zvířatech chybí. Žádné další informace nejsou k dispozici.

a sort of a small zoo or other small breeding reportedly was in 30s also in park of Lázně Bohdaneč (at the time Bohdaneč only). There should be a crab-eating macaques and marginated tortoises, mentions about other animals are missing. Any other information is not available.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 25.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.