!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Opava

Uopawa; Uopava  Troppau  Opawa


† Voliéry na Ptačím vrchu
Aviaries in Pračí vrch (= Bird hill)
49°56'06"N, 17°54'12"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Sady Svobody
Opava
CZECH REPUBLIC
 
- - -

někdy za "První republiky" vznikly na Ptačím vrchu v Sadech svobody voliéry s ptáky (bažanti, papoušci a jiní okrasní ptáci), která sloužily snad až do přelomu 80. a 90. let. Nedávno byly zbourány. Z dostupných informací není zřejmé zda šlo o jakousi malou zoo nebo jen několik osamocených klecí.

sometimes during the "First Republic" in the Ptačí vrch (Bird hill) in Sady svobody (Freedom gardens) there were created an aviary with birds (pheasants, parrots and other ornamental birds), which probably served till to the turn of the 80s and 90. Recently have been demolished. From the available information is not evident whether it was a sort of a small zoo or a few isolated cages.

za "První republiky" (1918-38) - pravděpodobně 1927
during the "First republic" (1918-38) - probably 1927

počátek 90. let (?)
early 90s (?)

městské (?)
municipal (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 30.04. 2011 Poslední úprava 30.04. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.