!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


† Soukromá Goldschmidtova zoo
Private Goldschmidt's Zoo
50°04'00"N, 14°25'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Praha - Nusle
CZECH REPUBLIC
 
- - -

tuto údajnou zoo uvádí Řivnáčův průvodce po Království Českém z roku 1882 - popisuje jednu z možných cest do Nuslí okolo soukromé zoologické zahrady pana Goldschmidta u branky ve staré zdi přes potok Botič (tj. asi někde u Folimanky). Uvádí také, že je zoo přístupná veřejnosti. Jakékoli jiné informace chybí.

this alleged zoo is mentioned by Řivnáčův guide in the Czech Kingdom from 1882 - describes one of possible routes to Nusle around private zoological garden of Mr. Goldschmidt at the gate in the old wall across the Botič creek (ie. probably somewhere near Folimanka). It also write that the zoo is open to the public. Any other information is missing.

zřejmě někdy koncem 19. stol.
probably sometime in the late 19th century

zřejmě někdy koncem 19. nebo začátkem 20. stol.
probably sometime in the late 19th or early 20 th century

soukromé (pan Goldschmidt)
private (Mr. Goldschmidt)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

  Stránka vytvořena 08.12. 2015 Poslední úprava 08.12. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.