!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
České Budějovice

Budweis

lidově • colloquially: Budějice ; Budějce
dříve v obou jazycích dvouslovný název (německy: Böhmisch Budweis) a za Protektorátu naopak jednoslovný (česky jen Budějovice) • formerly in both languages two-word name (in German: Böhmisch Budweis) and in time of Protectorate vice-versa one-word name (in Czech only Budějovice)


Mořský svět České Budějovice
Sea World České Budějovice
48°58'29"N, 14°29'02"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Lannova tř.
České Budějovice
CZECH REPUBLIC
 
www.cernypelikan.cz/...

na druhou polovinu 2012 je plánován začátek stavby nového obchodního centra Černý Pelikán v Českých Budějovicích (Stavební povolení bylo vydáno na konci 2011). Jeho součástí má být i samostatný Mořský svět - třípatrové moderní akvárium na ploše cca 1.300 m2. 15 nádrží, podvodní tunel, okružní nádrž, dotyková nádrž, tropikárium, promítací sál...

for the second half of 2012 it is planned to start construction of a new shopping center Černý Pelikán (Black Pelican) in České Budějovice (building permit was issued at the end of 2011). Also separate Sea World should be its part - a modern three-storey aquarium on the area of ​​1,300 m2. 15 tanks, underwater tunnel, round tank, touch pool, tropicarium, projection room...

N/A

N/A

soukromé (?)
private (?)

1.300 m2

1) vizualizace • visualisations

N/A            
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2012 Poslední úprava 01.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.