!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Frymburk

Freidberg


Akvárium Pod hladinou Lipenské přehrady
Akvárium Pod hladinou Vltavy
Aquarium Under the surface of Lipno Dam • Aquarium Under the surface of Vltava
48°40'04"N, 14°09'51"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Welness Hotel Frymburk
Frymburk 140
382 79
CZECH REPUBLIC

Zámecká akvária s.r.o.
Orlík n. Vltavou 162
398 07
CZECH REPUBLIC
 
Zámecká akvária s.r.o.:
+420 384701510
+420 777108285
 
N/A
 
rachfalik☼centrum.cz
 
www.podhladinouvltavy.cz
www.zameckaakvaria.cz - mimo provoz • out of service

nové, resp. staronové sladkovodní akvárium - jedno ze sítě Zámeckých akvárií, které by mělo být do Welness Hotelu přestěhováno z pražského Paláce Kinských. Otevření bylo plánováno na červenec 2015, ale to se zřejmě nepodařilo.

New, respectively re-established freshwater aquarium - one of the network of Zámecká akvária (Castle aquariums), which should be moved to Wellness Hotel from Prague Kinsky's Palace. Opening was scheduled for July 2015, but it apparently failed.

N/A

plánováno bylo v červenci 2015
it was planned in July 2015

soukromé (Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)
private (limited company Zámecká akvária s.r.o. - Jiří Rachfalík)

N/A

N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 03.10. 2015 Poslední úprava 03.10. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.