!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Horní Dvorce

Horní Dvorce u Strmilova     Ober Höfen

některé zdroje uvádí Zahrádky nebo Strmilov (Horní Dvorce jsou administrativně částí Zahrádek, ale mají PSČ pošty Strmilova) • some sources mention Zahrádky or Strmilov (Horní Dvorce is administratively part of Zahrádky, but has ZIP of Strmilov post office)


Dům zvířat
Animal House
49°11'10"N, 15°14'28"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Horní Dvorce 14
Strmilov
378 53
CZECH REPUBLIC
 
+420 775934648
 
N/A
 
zoo☼dvur-zvirat.cz
sokolnictvi☼dvur-zvirat.cz
 
www.dvur-zvirat.cz

malá ekofarma (ve stádiu budování) s ambicemi stát se v budoucnu zoo. Měli by zde být tři hlavní části - zahrada zvířat (s místními druhy), sokolnický dvorek a selský dvoreček (s původními českými plemeny). V současné době zde jsou: domácí zvířata, daňci, mufloni, divočák a 25 druhů (50 ks) dravců a sov + krkavci (pro sokolnické ukázky)

Small eco-farm (in the stage of construction) with ambitions to become a zoo in the future. There should be three main parts - garden of animals (with local species), falconry yard and a rural yard (with original Czech breeds). Currently there are: domestic animals, fallow deer, mouflons, wild boar and 25 species (50 specimens) of raptors and owls + ravens (for falconry demonstrations)

N/A

N/A

soukromé (Jan Brož)
private (Jan Brož)

11 ha (plánováno • planned)

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

N/A            
 

  Stránka vytvořena 17.06. 2015 Poslední úprava 17.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.