!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Praha

Prag   Prague


Zoopark Milíčov
 
50°01'39"N, 14°32'24"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
   
- - -  
     
 
Exnárova
Praha 11
CZECH REPUBLIC
 
- - -

nový park s malým zooparkem má být postaven v blízkosti Milíčovského lesa u Miličovského rybníka. Podle dostupných informací již stavba začala (v lednu 2012). Zoopark má být otevřen na konci léta 2012 a park má být kompletně hotov v roce 2013. Projekt je financován radnicí Prahy 11 a Občanskou společností Tarrouca, která bude zoopark provozovat. Zoopark by měl být zaměřen hlavně na domácí zvířata a měl by doplňovat školní výuku. Součástí má být záchranná stanice ježků a drobných savců. Plánovány jsou kozy, ovce a další domácí zvířata, vodní pavilon (vydry), pavilon vodních ptáků a drobných šelem.

new park with a small zoopark should to be built near the Milíčov forest at the Milíčov pond. According to available information, the construction already began (in January 212). The zoopark should be opened in the end of summer 2012 and the park should be completely finished in 2013. The project is funded by the town hall of Prague 11 and Civil society Tarrouca, which will operate the zoopark. The Zoopark should be focused mainly on domestic animals and should complement school lessons. Also the Rescue station of hedgehogs and small mammals should be part of the park. Planed are sheep, goats and other domestic animals, water pavilion (otters), pavilion of waterfowl and small carnivores.

N/A

N/A

městská, provozovaná občanskou společností Tarrouca
municipal, operated by Civil society Tarroca

0,5 ha

1) vizualizace • visualisations

N/A            
 

  Stránka vytvořena 01.04. 2012 Poslední úprava 01.04. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.