!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Více zoo společně • More zoos together
 
Pokud nefunguje prohlížení obrázků, musíte povolit užívání Java skriptu (ve svém prohlížeči). Obrázky v mnohem větším formátu jsou k dispozici v galerii.
If viewing of the images does not work, you must allow the use of Java Script (in your browser). Images in a much larger format are available in the gallery
galerie • gallery
 
 • pohledy postcards

 • sady pohledů set of the postcards

   (vše Zoo Praha • all Zoo Prague)


   (obal • cover: Zoo Dvůr Králové n.L. / Zoo Praha / Zoo Praha ; 1) Zoo Praha ; 2) Zoo Praha ; 3) Zoo Dvůr Králové n.L. ; 4) Zoo Dvůr Králové n.L. ; 5) Zoo Dvůr Králové n.L. ; 6) ZOO Praha ; 7) Zoo Praha / Zoo Praha ; 8) Zoo Praha / Zoo Praha ; 9) Zoo Dvůr Králové n.L. / Zoo Dvůr Králové n.L. ; 10) Zoo Praha ; 11) Zoo Praha ; 12) ZOO Brno ; 13) Zoo Dvůr Králové n.L. ; 14) Zoo Praha ; 15) Zoo Praha ??? ; 2 ks chybí • 2 pcs missing)   (obal • cover: Zoo Liberec ? / ZOO Ústí n.L. / Zoo Zlín ; 1) Zoo Liberec ; 2) Zoo Jihlava ; 3) Zoo Jihlava ; 4) ZOO Jihlava ; 5) Zoo Liberec ; 6) Zoo Dvůr Králové n.L. ; 7) Zoo Liberec ; 8) ZOO Ústí n. L. ; 9) Zoo Liberec ; 10) Zoo Zlín ; 11) Zoo Jihlava ; 12) Zoo Liberec ??? ; 13) Zoo Zlín ; 14) Zoo Jihlava ; 15) Zoo Jihlava ; 16) Zoo Jihlava ; 17) Zoo Jihlava)
    

 • leporela folding picture-books
    
 • knížky books
    
 • brožury brochures
    
 • prospekty leaflets
      
 • letáky flyers
    
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.