!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Botanická zahrada Liberec
 
     
  Stručně o Botanické zahradě  
       Liberecká botanická zahrada je nejstarší botanickou zahradou na území ČR. Existuje od roku 1895, ale předcházelo jí jiné botanické zařízení na dnešní Masarykově třídě již roku 1876... Spolek přátel přírody (Verein der Naturfreunde in Reichenberg) zakoupil pozemky pro pěstování stromů a keřů potřebných pro výsadbu v městských parcích. 1884 zde byl postaven dokonce první skleník, ovšem již 1893 musela tato předchůdkyně botanické ustaoupit stavbě nového muzea. Ještě týž rok byl zakoupen současný pozemek a o dva roky později - 5. září 1895 byla nová botanická zahrada převzata do užívání - samozřejmě pod německým názvem, tedy Pflanzengarten und Palmenhaus (Zahrada rostlin a dům palem). Měla v té době charakter spíše zahradnictví. Během 1. světové války BZ prodělává úpadek a stává se z ní více méně zelinářská zahrada. 1923 je odebrána část pozemku na stavbu činžáku, ale už 1930 je zde první expoziční skleník (který pak sloužil až do 1973). Další úpadek přichází z 2. světovou válkou. Roku 1954 město z toho, co zbylo po válce ustanovuje Severočeskou botanickou zahradu a v dalších letech se BZ postupně dostává na výsluní...
    Ze zoologického hlediska je BZ zajímavá od roku 1960, kdy je položen základ akvaristiky - ta je v Liberecké BZ tradiční součástí až dodnes. Do osmdesátých let je zbudováno celkem 18 skleníků (11 expozičních a 7 pěstitelských), na jakési rozšířené chodbě nad schodištěm je umístěna kolekce menších akvárií, tvořících celou akvarijní stěnu. K vidění v té době byly především běžné druhy akvarijních ryb, ale nejen ty. K nejpopulárnějším patřili určitě perutýni a také africké žáby drápatky (tehdy ještě ne tolik běžné v domácích akváriích). Zoologickou kolekci doplňovali také velcí krokodýli, kteří měli svou expozici v jednom ze skleníků. Není bez zajímavosti, že sladkovodní akvária byla v roce 1964 doplněna i akvárii mořskými, která tak byla vůbec prvními akvárii s mořskou vodou na území Československa!!!
    V roce 1981 zaznamenala botanická zahrada návštěvnický rekord téměř 400 tisíc lidí (393.700)!!! 1990 - 95 probíhá kompletní rekonstrukce a modernizace BZ, ale hned po ní (1995 - 2000) natává ještě významnější přelomové období... Všechny skleníky, v té době, tovární typu, byla postupně strženy a nahrazeny novými moderními futuristického vzhledu - ve tvaru krystalové drúzy nebo rostlinného pletiva - 9 expozičních a 9 pěstitelských skleníků připomínajících tvarem jednotlivé krystaly. V novém excelentním komplexu již sice nejsou velcí krokodýli, nicméně akvária dostávají svůj samostatný pavilon uprostřed komplexu (pavilon B). Do místnosti se vchází akvarijním tunelem, či spíše polotunelem (jelikož není úplně od země), v němž nad hlavami návštěvníků vodu brázdí několik vrubozubců pavích. Uvnitř pavilonu B jsou pak jednotlivá sladkovodní i mořská akvária srovnána vedle sebe podél všech čtyř stěn. Běžné akvarijní ryby byly nahrazeny druhy, které nebývají běžně v domácích chovech - piraně, perutýni, ostenci, klauni, bodloci, čtverzubci, terčovci, murény, bahníci, kanici, bichirové atd. Ještě populárnější než ryby jsou paryby - žralůčci perští a trnuchy skvrnité. Vše bohatě doplněno mořskými bezobratlými, jako jsou sasanky a koráli a pochopitelně i bezpočtem rostlinek.
    Tím ovšem zoologická kolekce botanické zahrady nekončí - hned u vchodu do skleníkového komplexu (pavilon A) je několik větších akvárií s vodními želvami a obojživelníky (axolotli a snad i nějaké žáby). V pavilonu I - Květnice je jezírko s koi kapry, pavilon E - Neotropis má společnou expozici kajmanů brýlových a vodních želv a na ochozu v horním patře je do pavilonu C - Australis umístěna voliéra menších druhů australských okrasných ptáků (holoubci diamantoví, neofémy, zebřička a další exoti). V botanické zahradě je celkem 28 akvárií a nepřehlédnutelná je také kolekce ulit apod.
    Liberecká botanická zahrada je největší tropickou a subtropickou expozicí v republice, je členěna do několika tématických oddělení, přičemž expozice skleníkové jsou doplněny také expozicemi zahradními. Členění současné BZ je následující: Přízemí: vchod a akvária (pavilon A), avárium (pavilon B), Australis (C), masožravé rostliny (D), Neotropis (E), velké kaktusy (F), Paleotropis (G), pravěk (H), květnice (I). Horní patro: kaktusy (A), Aridní Afrika (B), orchideje (G). Zahrada: park, trvalky, Alpinum, Pěnišníky, Květena mokřadů, Orientální zahrada a bonsaje (vchod ze skleníku).
    Botanická zahrada v Liberci patří mezi nejhezčí v republice (ne-li úplně nejhezčí), zaujímá výrazné postavení mezi evropskými BZ a má své renomé i ve světě. V posledních letech dokonce pořádá oficiální expedice do Latinské ameriky. Zajímavých rostlin je zde neuvěřitelná spousta - vyhlášené jsou především sbírky kaktusů a sukulentů, zajímavá je kolekce orchidejí. Odborníky ceněno je množství masožravých rostlin - dva druhy zde  byly kdysi dokonce prvně na světě uměle pěstovány, rozmnoženy a vědecky detailně prozkoumány (tučnice Pinguicula rotundifloraP. moctezumae). Věhlas mezi návštěvníky má po léta i viktoria královská, mezi odborníky jsou raritní zmijovec titánský a drakontyum obří.

Autor: Roman HYNEK (2011)

 
   
WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 06. 09. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:06. 09. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.