!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bartošovice

Partschendorf


Záchranná stanice a Centrum ekologické výchovy Bartošovice
Záchranná stanice a CEV Bartošovice
Bartošovice Rescue Station and Centre of Ecological Education (CEV)
49°40'16"N, 18°03'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0169B
     
 
Bartošovice 146
742 54
CZECH REPUBLIC
 
+420 556758675
+420 723648759
 
N/A
 
zachr.stanice.bartosovice☼csopnj.cz
cevbartosovice☼csopnj.cz
 
www.csopnj.cz
 
Záchranná stanice Bartošovice má dvě části - léčebnou (nepřístupnou veřejnosti) a Centrum ekologické výchovy (CEV) s expoziční částí (18 voliér + 1 výběh), kde jsou chovaná trvale hendikepovaná zvířata - veverky, kuny, dravci, sovy, pěvci, čápi, racci... Záchranné programy orlů skalních, sov pálených a sýčků obecných. Od roku 2000 také záchranný program a chov ovcí Valaška.

Bartošovice Rescue Station has two parts - treatment (not accessible for public) and Centre of ecological education (CEV) with exposure part (18 aviaries + 1 enclosure), where permanently disabled animals are bred - squirrels, martens, raptors, owls, songbirds, storks, gulls... Rescue programs of golden eagles, barn owls and little owls. Since 2000 also rescue program and breeding of Valachian sheep.

prohlídka s průvodcem, několik suvenýrů; asi 2 km od stanice jsou Bartošovické rybníky, kde hnízdí okolo 100 druhů ptáků
guided tours, several souvenirs; about 2 km from the Station there are Bartošovice ponds, where around 100 species of birds are nesting

X

2000 - Centrum ekologické výchovy s expoziční částí (1992 - záchranná stanice)
2000 - the Centre of Ecological Education with exposure part (1992 - the Rescue station)

ZO ČSOP Nový Jičín (občanské sdružení)
ZO ČSOP Nový Jičín (citizen association)

~ 3 ha (z toho asi 0,3 ha CEV a expoziční část)
~ 3 ha (about 0,3 ha of that is CEV and exposure part)

 
1) Stručně o Záchranné stanici

0 0 0 28 / 126
(prosinec 2011 • December 2011)
0 20 / 44 8 / 82
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.09. 2012 (Video: 4 min 07 sec)
Image 1 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012 (Video: 4 min 07 sec)
Roman Hynek, 28.09. 2012 (Video: 4 min 07 sec)
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 2 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 3 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 4 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 5 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 6 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 7 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 8 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 9 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 10 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 11 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 12 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 13 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 14 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 15 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 16 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 17 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 18 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 19 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 20 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 21 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 22 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 23 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 24 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 25 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 26 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 27 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 28 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 29 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 30 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 31 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 32 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 33 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 34 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 35 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 36 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 37 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 38 of 38
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012

  Stránka vytvořena 06.10. 2012 Poslední úprava 06.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.