!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bašť

Bášť Groß Bascht; Großes Bašt

často se chybně uvádí • often is erroneously mentioned: Líbeznice


Zoopark Bašť
Zoopark Berousek
50°13'03"N, 14°27'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0130C
     
 
K Lesu 222
Bašť
250 65
CZECH REPUBLIC
 
+420 283981002
+420 602239443
+420 607913924
 
+420 283981002
 
robikberousek1☼seznam.cz
ludvikberousek☼seznam.cz
robertberousek☼zvirataprofilm.cz
ludvikberousek☼zvirataprofilm.cz
 
www.zooparkberousek.cz ; www.zvirataprofilm.cz
 
původně pojízdný zvěřinec, později (asi od 1998) minizoo, která měla být veřejná, ovšem z legislativních důvodů to trvalo jen velmi krátce (cca 2002 - 2004). Postupně se minizoo přeorientovala na chov vysloužilých zvířat z cirkusů a komerční chov (na prodej a pro filmování). Dnes je návštěva zooparku pro běžné návštěvníky prakticky nemožná. V posledních 10ti - 12ti letech zde byli chováni tygři ussurijští a indičtí (i bílí a tzv. golden taby), lvi (i bílí), levharti (i černí), jaguáři, pumy, rysi, medvědi hnědí a ušatí, mývali, šimpanzi, opice (makak medvědí, rhezus, ásámský, pavián, malpa hnědá), pakoni, bizoni, jaci, watusi, zebu, kozy, jednohrbí i dvouhrbí velbloudi, lamy, zebry, koně (lipicáni), osli (běžní i poitouští), zebroid (kříženec osla a zebry), poníci, divočáci, prasata, klokani rodokrcí (a snad i rudí), dikobrazi, pštrosi, emu, bažanti, papoušci, krokodýli (k. novoguinejský, aligátor severoamerický), želvy (ž. ostruhatá, kajmanka supí), hadi (krajta mřížkovaná, písmenková a tmavá) atd.

originally a mobile menagerie and later (probably since 1998) mini-zoo, which had to be public, but for legal reasons this lasted very shortly (cca 2002 - 2004). Gradually the mini-zoo re-oriented for breeding of retired animals from circuses and commercial breeding (for sale and for filming). Today, visiting of the zoo is for normal visitors practically impossible. In the last 10 - 12 years there have been bred Siberian and Bengal (also white and so-called golden taby) tigers, lions (also white), leopards (also black), jaguars, cougars, lynx, brown bears and Asian black bears, raccoons, chimpanzees, monkeys (stump-tailed macaque, rhesus, Assam macaque, baboon, brown capuchin), wildebeest, bisons, yaks, watusi, zebus, goats, dromedaries and bactrian camels, llamas, zebras, horses (Lipizzans), donkeys (common and also Poitou), zebroids (a crossbreed between donkey and zebra), ponies, wild boars, pigs, red-necked wallabies (and perhaps also red kangaroos), porcupines, ostriches, emus, pheasants, parrots, crocodiles (New Guinea c., American alligator), turtles (African spurred tortoise, alligator snapping turtle), snakes (reticulated, African rock and Indian pythons) etc.

Zoopark provozuje od roku 2015 pobočku v Doksech (Zoopark Berousek Doksy), nejedná se však o stacionární zoo, nýbrž sezónní, de facto mobilní zařízení
the Zoopark operates a branch in Doksy (Zoopark Berousek Doksy) since 2015), but it is not permanent zoo, but seasonal, de facto mobile facility

X

1999

soukromé (Ludvík Berousek)
private (Ludvík Berousek)

1,2 ha

N/A
 
1) Stručně o zooparku

N/A N/A N/A cca 40 / cca 120 - 160
(průběžně • continuously)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.11. 2011 Poslední úprava 08.06. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.