!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bílá Lhota

Weißöhlhütten


Jelení park Bílá Lhota
Bílá Lhota Deer Park
49°41'58"N, 16°57'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0100C
     
 
Bílá Lhota 73
Chudobín
783 21
CZECH REPUBLIC
 
+420 774279097
 
N/A
 
pantokrin☼pantokrin.cz
 
www.pantokrin.cz 
 
neveřejný soukromý jelení park - největší kolekce jelenovitých v ČR a jedna z největších v Evropě - stáda 10ti druhů a poddruhů jelenů - jelen lesní (i bílá forma), daněk skvrnitý, sika vietnamský, japonský a Dybowského, jelen milu, maral, jelenec virginský, axis, muntžak malý a bílý kříženci marala a jelena evropského. Dříve i wapiti, barasingy, čistokrevní zubři a nilgau. V plánu jsou i další jeleni (např. daňci mezopotámští, jeleni lyrorozí atd.). Hlavní areál (asi 6 obrovských výběhů - cca 38 ha) se nachází poblíž Pateřína a Bílé Lhoty (asi 1 km vzdušnou čarou z Pateřína a 1,5 km z Bílé Lhoty), dva menší výběhy - okolo 0,5 ha (muntžaci, axisi) jsou v Bílé Lhotě v zahradě majitele parku. Výhledově se uvažuje o otevření parku veřejnosti (zatím je však problém s neexistující odpovídající příjezdovou cestou).

non-public private deer park - the largest collection of Cervidae in Czech republic and one of the largest in Europe - the herds of 10 species and subspecies of deer - red deer (also white form), fallow deer, Indochinese, Japanese and Dybowski's Sika, Pere David's deer, Maral, white-tailed deer, chital, and Reeve's munthac and white crossbreed of maral and red deer. Previously also wapiti, swamp deer, purebred wisent and nilgai. planned are also other deer (eg. Persian fallow deer, thamin etc.). The main area (about 6 huge enclosures - cca 38 ha) is located near Pateřín and Bílá Lhota (about 1 km by beeline away from Pateřín and 1,5 km from Bílá Lhota), two smaller enclosures - about 0,.5 ha (muntjacs, chitals) are in Bílá Lhota in the garden of owner of the park. Prospective it is considering about opening the park to the public (but so far there is a problem with non-existent corresponding access road).

N/A

X

cca 2006 (stávajícímu Jelenímu parku však předcházel chov některých jelenů už dříve - na jiných místech. První bylo 8 daňků v roce 1993 - na zahradě cca 1,5 ha velké)
cca 2006 (however current Deer Park was preceded by breeding of some deer already earlier - in other places. The first were 8 fallow deer in 1993 - in the garden about 1.5 hectares large)

soukromé (Stanislav Žbánek)
private (Stanislav Žbánek)

cca 38 ha (+ cca 0,5 ha na zahradě majitele parku)
cca 38 ha (+ cca 0.5 ha in the garden of owner of the park)

N/A

1) Stručně o Jelením Parku

0 0 0 cca 10 / 300
(2011)
0 0 cca 10 / 300
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 3 min 49 sec)
Image 1 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 3 min 49 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2011 (Video: 3 min 49 sec)
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 2 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 3 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 4 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 5 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 6 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 7 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 8 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 9 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 10 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 11 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 12 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 13 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 14 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 15 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 16 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 17 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 18 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 19 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 20 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 21 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 22 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 23 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 24 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 25 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 26 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 27 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 28 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 29 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 30 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 31 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 32 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 33 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 34 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 35 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 36 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 37 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 38 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 39 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 40 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011
Image 41 of 41
Roman Hynek, 10.08. 2011
Roman Hynek, 10.08. 2011

  Stránka vytvořena 09.09. 2011 Poslední úprava 09.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.