!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bítov

Vöttau


Zahrada se zvířaty na Windübelu
Zoo Bítov
Garden with animals in Windübel
předešlé názvy  •  former names
1999 - 2007
Zoo Bítov

2007 - 2010
(CES) Zvířata v hradní zahradě (zoo musela být přejmenována kvůli legislativě ČR)
(ENG) Animals in the Castle Garden (the zoo had be renamed due to the Czech legislation)
48°56'33"N, 15°42'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0105A
     
 
Bítov 8
671 10
CZECH REPUBLIC
 
+420 607515918
 
N/A
 
adlerbussard☼email.cz
 
www.adlerbusard.estranky.cz/... 
 
malá soukromá zoo vznikla roku 1999 přímo na hradě Bítov - po vzoru legendární Zoo Barona Haase. Po devíti letech existence zoo dostala pokutu z MŽP (skoro 200 tis. Kč) za neoprávněné užívání názvu ZOO (v ČR smí název zoo nebo jeho složeniny užívat jen zařízení mající licenci z MŽP). Následně musela zoo změnit název na "Zvířata v hradní zahradě". V říjnu 2010 se zoo (kvůli vysokému nájmu a nevyhovujícím otvíracím hodinám) přestěhovala na nové místo - do zahrady Windübel, ležící na cestě k hradu (asi 1 km od něj) u parkoviště poblíž hotelu a rozhledny Rumburak. V původní zoo bylo okolo 20 druhů zvířat (okolo 100 ks) - daněk, lama, liška, kočka rybářská, mývalovci, mývali, prasata, divočáci, kozy, morčata, pštrosi, dravci, papoušci, krkavci, čáp, vodní ptáci, slepice, hrozýnýši... Nová zoo na Windübelu je zatím více jako Babiččin dvoreček - především domácí zvířata - poníci, kozy, kráva, králíci, nutrie, morčata, osmáci, mývalovci, slepice, kachny, krůty, holubi, vodní želvy... Některá domácí zvířata jsou ve více plemenech. V plánu je množství dalších expozic a zvířat (12 plemen králíků, mufloni, srnci, drobní exotičtí ptáci, holubovití, bažanti, perličky, pávi, nosáli, dravci, včely atd.).

a small private zoo was founded in 1999 in the Bítov Castle - based on the example of legendary Zoo of Baron Haas. After nine years of existence, the zoo was fined by the Ministry of Environment (nearly 200 thousand CZK - more than 8000 €) for the unauthorized using of the name "ZOO" (in the Czech republic, the name zoo or its compound word can be used only by a facilities which have a license from the Ministry of Environment). Subsequently, the zoo had changed its name to "Zvířata v hardní zahradě" (Animals in the Castle Garden). In October 2010, the zoo (due to high rent and the poor opening hours) moved to a new location - to the Windübel Garden, lying on the road to the castle (about 1 km from it) near the parking at the hotel and tower Rumburak. The original zoo had about 20 species (about 100 specimens) - fallow deer, llama, fox, fishing cat, racoon dogs, raccoons, pigs, wild boars, goats, guinea pigs, ostriches, rptors, parrots, ravens, storks, waterfowl, hen, boas ... New Zoo in Windübelu is still more like a Grandma's little courtyard - especially domestic animals - ponies, goats, cows, rabbits, nutria, guinea pigs, degus, racoon dogs, chickens, ducks, turkeys, pigeons, water turtles ... Some of domestic animals are in more breeds. Many other expositions and animals are planned (12 breeds of rabbits, moufflons, roe deer, small exotic birds, various Columbidae, pheasants, guinea fowl, peacocks, coatis, raptors, bees etc.).

dětská zoo, jízda na koních, připravují se noční prohlídky
petting zoo, horse riding, night visits are prepared

X

1999 na hradě Bítov (Zdeňkem Nikolaiem); říjen 2010 přestěhování do zahrady Windübel
1999 in the Bítov Castle (by Zdeněk Nikolai); October 2010 moving to Windübel Garden

soukromé (Zdeněk Nikolai)
private (Zdeněk Nikolai)

N/A

N/A
 
1) Stručně o zoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.08. 2011 (Video: 4 min 25 sec)
Image 1 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011 (Video: 4 min 25 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2011 (Video: 4 min 25 sec)
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 2 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 3 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 4 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 5 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 6 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 7 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 8 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 9 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 10 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 11 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 12 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 13 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 14 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 15 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 16 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 17 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 18 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 19 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 20 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 21 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 22 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 23 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 24 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 25 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 26 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 27 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 28 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 29 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 30 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 31 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 32 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 33 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 34 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 35 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 36 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011
Image 37 of 37
Roman Hynek, 12.08. 2011
Roman Hynek, 12.08. 2011

  Stránka vytvořena 17.09. 2011 Poslední úprava 17.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.