!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bor u Skutče

Bor bei Skutsch

někdy se uvádí Proseč (příjezdová cesta vede z Proseče)  sometimes Proseč is mentioned (access road is leading from Proseč)


Záchranná stanice a Ekocentrum Pasíčka
Pasíčka Rescue Station and Ecocenter
49°49'00"N, 16°06'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0170A
     
 
Bor u Skutče 47
Proseč
539 44
CZECH REPUBLIC
 
+420 603535994
+420 776676666
 
N/A
 
ekocentrum☼pasicka.cz
stanice☼pasicka.cz
 
www.pasicka.cz +
 
Záchranná stanice Pasíčka má léčebnou část (nepřístupnou veřejnosti) a Ekocentrem, což je expozice, která rozhodně snese srovnání s běžnými menšími zoologickými zahradami. Kromě trvale hendikepovaných zvířat jsou zde i domácí zvířata a několik exotických druhů - rysi, lišky, vydry, mývalovci, jezevci, kuny, fretky, divočáci, kozy, veverky, nutrie, morčata, pštrosi, emu, množství dravců, sovy a pěvců (od malých po velké), čápi, vodní ptáci, amazoňani, andulky, pávi, perličky, holubi atd.

Pasíčka Rescue Station has treatment part (not accessible for public) and Ecocentre (Ekocentrum), what is an exposition which bear comparison with usual smaller zoological gardens. In addition to permanently disabled animals there are also domestic animals and several exotic species - lynxes, foxes, otters, racoon dogs, badgers, martens, ferrets, wild boars, goats, squirrels, nutrias, guinea pigs, ostriches, emus, numbers od raptors, owls and songbirds (from small to large), storks, waterfowls, Amazon parrots, budgies, peacocks, guinea fowls, pigeons etc.

prohlídka s průvodcem (jen skupiny), prodej suvenýrů, dětské hřiště, Ekocentrum s ubytováním (především pro školy v přírodě)
guided tours (only for groups), sale of souvenirs, children's playground, Ecocentre with accommodation (mainly for "schools in nature")

kiosek
kiosk

~ 2007 - Ekocentrum s expoziční částí (záchranná stanice dříve)
~ 2007 - the Ecocentre with exposition part (the Rescue station sooner)

ZO ČSOP 44/03 (občanské sdružení)
ZO ČSOP 44/03 (citizen association)

~ 3,5 ha (z toho asi 1 ha Ekocentrum a expoziční část)
~ 3,5 ha (about 1 ha of that is Ecocentre and exposure part)

 
1) Stručně o Záchranné stanici

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2012
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.09. 2012 (Video: 4 min 40 sec)
Image 1 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012 (Video: 4 min 40 sec)
Roman Hynek, 28.09. 2012 (Video: 4 min 40 sec)
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 2 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 3 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 4 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 5 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 6 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 7 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 8 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 9 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 10 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 11 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 12 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 13 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 14 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 15 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 16 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 17 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 18 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Image 19 of 72
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Mojmír Sedláček, 01.04. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 20 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 21 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 22 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 23 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 24 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 25 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 26 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 27 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 28 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 29 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 30 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 31 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 32 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 33 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 34 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 35 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 36 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 37 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 38 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 39 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 40 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 41 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 42 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 43 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 44 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 45 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 46 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 47 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 48 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 49 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 50 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 51 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 52 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 53 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 54 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 55 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 56 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 57 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 58 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Image 59 of 72
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 28.09. 2012
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 60 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 61 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 62 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 63 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 64 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 65 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 66 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 67 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Image 68 of 72
Roman Hynek, 09.08. 2014
Roman Hynek, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Image 69 of 72
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Image 70 of 72
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Image 71 of 72
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Image 72 of 72
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019
Mojmír Sedláček, 23.06. 2019

  Stránka vytvořena 06.10. 2012 Poslední úprava 19.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.