!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Borová Lada

Ferchenhaid


Soví voliéry Borová Lada
Sovinec Borová Lada
Borová Lada Owls Aviaries
48°59'31"N, 13°39'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0208A
     
 
Borová Lada
384 92
CZECH REPUBLIC

Postal address:
Správa Národního parku Šumava
1.máje 260
Vimperk
385 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 731530325
+420 731530516
 
N/A
 
office of Šumava NP:
vimperk☼npsumava.cz
 
www.npsumava.cz/...
 
obří průchozí voliéra místních druhů sov (sova pálená, puštík obecný, puštík bělavý, výr velký, sovice sněžní, sýc rousný a kalous ušatý, dříve i poštolka obecná) v bývalém lomu. Voliéra je rozdělena na 6 menších sekcí (+ 1 klec uvnitř první). V nejvyšším místě je voliéra vysoká 15 m.

a giant walk-through aviary of local owls species (barn owl, tawny owl, Ural owl, eagle-owl, snowy owl, boreal owl and long-eared owl, formerly also kestrel) in the former quarry. The aviary is divided into 6 smaller sections (+ 1 cage inside of first). The aviary is high 15 m in highest point.

dětské hřiště
children's playground

X

1. května 2013
1st May 2013

národní (NP Šumava)
national (Šumava NP)

N/A

N/A
 
1) Stručně o Sovích voliérách

0 0 0 7 / ?
(2016)
0 7 / ? 0
 
2016
           
 

  všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 4 min 35 sec)
Image 1 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 4 min 35 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 4 min 35 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 2 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 3 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 4 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 5 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 6 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 7 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 8 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 9 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 10 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 11 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 12 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 13 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 14 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 15 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 16 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 17 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 18 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 19 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 20 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 21 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 22 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 23 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 24 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 25 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 26 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 27 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 28 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 29 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 30 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 31 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 32 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 33 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 34 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 35 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 36 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 37 of 37
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016

  Stránka vytvořena 02.09. 2016 Poslední úprava 02.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.