!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Boskovice

Boskowitz


Arboretum Šmelcovna Boskovice
 
49°29'20"N, 16°41'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0103B
     
 
Šmelcovna 1364/3
Boskovice
680 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 516453071
+420 602383944
+420 602173936
 
N/A
 
arboretum☼smelcovna.cz
 
www.smelcovna.cz
 
arboretum a zahradní centrum s malým zookoutkem "Dvorek naší babičky" - hlavně domácí zvířata a běžní papoušci - několik plemen koz (holandská, kamerunská, girgentánská), ovcí (Skudde, ouessantská), králíků, holubů, slepic (5 plemen), perličky, okrasní bažanti, andulky, korely, rozely, včelíny a rybníky s rybami

arboretum and a garden center with a small zoo-corner "Courtyard of our grandmothers' - mainly domestic animals and ordinary parrots - several breeds of goats (Holland pygmy, Cameroon dwarf and Girgentana), sheep (Skudde, Ouessant), rabbits, pigeons, chickens (5 breeds), guinea fowl, ornamental pheasants, budgies, cockatiels, rosellas, apiaries and ponds with fish

obchod s květinami, sochy pohádkových bytostí
plant shop, sculptures of fairies

kiosek
kiosk

1965 - Sbírková zahrada okrasných dřevin (Ladislav Vlk); 1992 - Zahradnický podnik Šmelcovna; 1999 - Arboretum Šmelcovna (zookoutek o něco později)
1965 - Sbírková zahrada okrasných dřevin ( = The collection garden of ornamental woody plants; by Ladislav Vlk); 1992 - Zahradnický podnik Šmelcovna (= Gardening enterprise Šmelcovna);  1999 - Arboretum Šmelcovna (the zoo-corner a little later)

soukromé (Josef Janků)
private (Josef Janků)

7 ha

N/A
 
1) Stručně o arboretu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 1 min 54 sec)
Image 1 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 1 min 54 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 1 min 54 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 2 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 3 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 4 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 5 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 6 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 7 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 8 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 9 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 10 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 11 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 12 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 13 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 14 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 15 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 16 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 17 of 17
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011

  Stránka vytvořena 09.09. 2011 Poslední úprava 09.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.