!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Brno

Brünn

slangově (v Hantecu) in slang (Hantec) Brincl ; Brnisko
historicky • historically: Brnen ; Brvnn ; Brnno


Akvárium sladkovodních ryb Moravského zemského muzea Brno
Sladkovodní akvárium MZM Brno
Freshwater Fish Aquarium of Brno Moravian Provincial Museum (MZM)
49°11'29"N, 16°36'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0168B
     
 
Biskupský dvůr
Muzejní 2
Brno
659 37
CZECH REPUBLIC

MZM Brno
Zelený trh 6
Brno
659 37
CZECH REPUBLIC
 
+420 533435282
MZM Brno: +420 533435220
 
MZM Brno: +420 533435325
 
MZM Brno: mzm☼mzm.cz
 
www.mzm.cz/...  
 
maličké sladkovodní akvárium, které je (spolu se stálou expozicí "Fauna Moravy") součástí Biskupského dvora Moravského zemského muzea. Expozice "Fauna Moravy" je množství preparovaných místních zvířat v několika místnostech, poslední je hala věnovaná rybám - vitríny s preparovanými rybami a tři obrovská sladkovodní akvária (celkem 25.000 litrů) ryb cejnového pásma - asi 13 druhů - kapři, plotice, cejni, perlíni, jelci, líni, sumci, úhoři atd.

tiny freshwater aquarium, which is (together with the permanent exhibition "Fauna of Moravia") part of the Bishop's Court of the Moravian Provincial Museum. Exhibition "Fauna of Moravia" is the number of stuffed local animals in several rooms, the last is a hall dedicated to the fish - showcases of stuffed fish and three huge freshwater aquariums (25,000 liters in total) of fish of bream zone - about 13 species - carps, roaches, rudds, chubs, breams, tenches, catfishes, eels etc.

mnoho dalších expozic Moravského zemského muzea (druhé nejstarší a druhé největší v republice - více než 6 milionů předmětů; nejznámějším z nich je Věstonická Venuše)
many other exhibition of Moravian Provincial Museum (the secon oldest and second largest in the country - more than 6 millions subjects; Venus of Dolní Věstonice is most known of that)

N/A

N/A (1817 - Muzeum)
N/A (1817 - the Museum)

státní (příspěvková organizace Ministerstva kultury)
state (state-funded institution of Ministry of Culture)

N/A

 
1) Stručně o Akváriu

0 ~ 13 / ? 0 ~ 13 / ?
(2012)
0 0 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.09. 2012 (Video: 2 min 08 sec)
Image 1 of 18
Roman Hynek, 27.09. 2012 (Video: 2 min 08 sec)
Roman Hynek, 27.09. 2012 (Video: 2 min 08 sec)
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 2 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 3 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 4 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 5 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 6 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 7 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 8 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 9 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 10 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 11 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 12 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 13 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 14 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 15 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 16 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 17 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012
Image 18 of 18
Roman Hynek, 27.10. 2012
Roman Hynek, 27.10. 2012

  Stránka vytvořena 06.10. 2012 Poslední úprava 06.10. 2012  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.