!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Buchlovice

Buchlowitz


Zámecká minizoo Buchlovice
Záchranná stanice volně žijících živočichů a obora Buchlovice • Zámecká zahrada Buchlovice • Zookoutek Buchlovice
Buchlovice Castle Mini-zoo • Buchlovice Rescue Station of Wildlife and Game Park • Buchlovice Castle Garden • Buchlovice Zoo-corner
49°05'06"N, 17°20'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0104B
     
 
Zámek Buchlovice
Buchlovice
687 08
CZECH REPUBLIC

ZO ČSOP Buchlovice
Kostelní 403
Buchlovice
687 08
CZECH REPUBLIC
 
Zámek • Castle: +420 572434240 - 1, 3

Záchranná stanice • Rescue Station:
+420 732250240
 
Zámek • Castle: +420 572434244
 
Zámek • Castle:
buchlovice☼kromeriz.npu.cz
syslova.ivana☼kromeriz.npu.cz

Záchranná stanice • Rescue Station:
stanice.buchlovice☼seznam.cz
 
Zámek • Castle: www.zamek-buchlovice.cz
Záchranná stanice • Rescue Station: www.stanicebuchlovice.ic.cz
 
minizoo v zámecké zahradě Státního zámku Buchlovice jsou prakticky dvě na sobě nezávislá zařízení - Záchranná stanice volně žijících živočichů a tzv. obora - obojí souhrnně nazýváno minizoo nebo zookoutek. Paradoxně jako zoo vypadá více záchranná stanice - 12 voliér s ptáky - hlavně dravci, sovy, větší pěvci, bažanti a domácí drůbež (v roce 2011: sokol, krahujec, včelojed, jestřáb, orel mořský, káně lesní, pochop, poštolka, výr, sovice, puštík, sova pálená, kalous, krkavec, straka, havran, kavka, bažant královský a obecný, orebice, křepelka japonská, hedvábnička japonská, perlička, krocan, hrdlička), rybníček s vodními ptáky (r. 2011: volavka, čáp, kachnička karolínská a mandarínská, kachna divoká, pižmovka, labuť, husa velká), holubník a výběh srnce - jsou zde handicapovaná a opuštěná zvířata, ale i vlastní odchovy a zdravá zvířata. Významný je chov hlavně jestřába lesního, sokola stěhovavého a sovy pálené. Obora je v podstatě výběh koz, ovcí a lam na konci zámecké zahrady. V celé zahradě volně chodí pávy.

mini-zoo in the castle garden of State Castle Buchlovice is practically two independent facilities - Rescue Station of Wildlife and so-called Game park (obora) - both called collectively the mini-zoo or zoo-corner. Paradoxically, the Rescue Stations looks more as the zoo - 12 aviaries with birds - especially raptors, owls, bigger song birds, pheasants and domestic fowls  (in 2011: falcon, sparrowhawk, honey buzzard, goshawk, white-tailed eagle, common buzzard, march harrier, kestrel, eagle owl, tawny owl, barn owl, long-eared owl, raven, magpie, rook, jackdaw, Reeve's and common pheasant, rock partridge, Japanese quail, Japanese silkie, guinea fowl, turkey, dove), a pond with waterfowl (in 2011: heron, stork, wood and Mandarin duck, mallard, muscovy duck, swan, greylag goose), dovecote and enclosure of roe deer - there are handicapped and abandoned animals, but also their own breeding, and healthy animals. Important is breeding mainly of northern goshawk, peregrine falcon and barn owl. The game park is basically enclosure of goats, sheep and llamas at the end of the castle gardens. Throughout the garden there peacocks are walking freely.

zámek, obchod se suvenýry, výstava fuchsií, arboretum , prohlídky parku s průvodcem
castle, souvenir shop, fuchsias exhibition, arboretum, park guided tours

restaurace
restaurant

30. května 2003 - Záchranná stanice
30th May 2003 - the Rescue Station

státní (Národní památkový ústav Kroměříž); záchrannou stanici provozuje nevládní nezisková organizace ČSOP (Český svaz ochránců přírody) - Záchranná stanice
state (Národní památkový ústav Kroměříž = Kroměříž National Heritage Institute); the Rescue Station is running under the non-profit non-governmental organization ČSOP (Český svaz ochránců přírody = Czech Union for Nature Conservation)

18,8 ha (celý park); z toho Záchranná stanice cca 0,3 ha a okolo 0,6 ha obora
18,8 ha (whole park); of which the Rescue Station cca 0,3 ha and around 0,6 ha the Game park

 
1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A cca 39 / ?
(srpen 2011 • August 2011)
N/A cca 35 / ? cca 4 / ?
 
~2018
2011
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 5 min 09 sec)
Image 1 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 5 min 09 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2011 (Video: 5 min 09 sec)
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 2 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 3 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 4 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 5 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 6 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 7 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 8 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 9 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 10 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 11 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 12 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 13 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 14 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 15 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 16 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 17 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 18 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 19 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 20 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 21 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 22 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 23 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 24 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 25 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 26 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 27 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 28 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 29 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 30 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 31 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 32 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 33 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 34 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 35 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 36 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 37 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 38 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 39 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 40 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 41 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Image 42 of 44
Roman Hynek, 11.08. 2011
Roman Hynek, 11.08. 2011
Mojmír Sedláček, 13.06. 2012
Image 43 of 44
Mojmír Sedláček, 13.06. 2012
Mojmír Sedláček, 13.06. 2012
Mojmír Sedláček, 13.06. 2012
Image 44 of 44
Mojmír Sedláček, 13.06. 2012
Mojmír Sedláček, 13.06. 2012

  Stránka vytvořena 09.09. 2011 Poslední úprava 09.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.