!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Česká Lípa

Böhmisch Leipa


Veřejné akvárium Česká Lípa
Česká Lípa Public Aquarium
50°41'02"N, 14°32'09"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0132B
     
 
OD Banco
Dr. Edvarda Beneše 2662
Česká Lípa
470 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 603204386
 
N/A
 
akvarium.jasansky☼seznam.cz
 
N/A
 
původně velmi malé tropické akvárium akvarijní prodejny založené v roce 2004 v ulici U Vodního hradu - 30 malých a středně velkých nádrží (celkem 9000 litrů) se zhruba 80ti druhy akvarijních tropických ryb, vodních želv a bezobratlých (korýši, měkkýši). V září 2014 bylo akvárium přestěhováno do větších prostor nedalekého obchodního domu Banco (1. patro), původní prostory byly zachovány jako karanténa a chovné zázemí.

originaly very small tropical aquarium of the aquarium shop founded in 2004 in U Vodního hradu street - 30 small and medium-sized tanks (total of 9000 litres) with about 80 species of aquarium tropical fish, water tortoises and invertebrates (crustaceans, molluscs). In September 2014, the aquarium was moved to larger premises of nearby Banco department store (2nd floor), original premises were kept as a quarantine and breeding facility.

prohlídky s průvodcem, obchod s akvaristickými potřebami, velkoplošná TV s přírodopisnými pořady
guided tours, aquarium needs shop, large-screen TV with natural history programs

X

2004 (Petrem Jasanským) - v ulici U Vodního hradu; září 2014 - přestěhováno na současné místo
2004 (by Petr Jasanský) - in U Vodního hradu street; September 2014 - moved to current place

soukromé (Petr Jasanský)
private (Petr Jasanský)

130 m2

N/A
 
1) Stručně o akváriu

N/A N/A N/A cca 80 / 1000
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 01.09. 2011 (Video: 2 min 47 sec)
Image 1 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 01.09. 2011 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 27.02. 2015 (Video: 2 min 53 sec)
Image 2 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015 (Video: 2 min 53 sec)
Roman Hynek, 27.02. 2015 (Video: 2 min 53 sec)
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 3 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 4 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 5 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 6 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 7 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 8 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 9 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 10 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 11 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 12 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 13 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 14 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 15 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 16 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 17 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 18 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 19 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 20 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 21 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 22 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 23 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 24 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 25 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 26 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 27 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 28 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 29 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 30 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 31 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 32 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 33 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Image 34 of 72
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 01.09. 2011
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 35 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 36 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 37 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 38 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 39 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 40 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 41 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 42 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 43 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 44 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 45 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 46 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 47 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 48 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 49 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 50 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 51 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 52 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 53 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 54 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 55 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 56 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 57 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 58 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 59 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 60 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 61 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 62 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 63 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 64 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 65 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 66 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 67 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 68 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 69 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 70 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 71 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015
Image 72 of 72
Roman Hynek, 27.02. 2015
Roman Hynek, 27.02. 2015

  Stránka vytvořena 25.10. 2011 Poslední úprava 25.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.