!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chleby

Chleb


Zoologická zahrada Chleby
Chleby Zoological Garden
50°13'20"N, 15°05'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0016A
     
 
V. Otty 1
Chleby
289 31
CZECH REPUBLIC
 
+420 723237571
   
N/A
 
info☼zoochleby.cz
 
www.zoochleby.cz

malá "velká" - první oficiální postsocialistická nestátní zoo v ČR. Pavilon opic inspirovaný kambodžským chrámem Angkor Wat, pavilon gepardů "Livingstone House", obří sladkovodní akvárium "Polabí"... Gepardi, servali, nosáli, languři duk, giboni, lemuři, klokani, muntžaci, lamy, ovce, kozy, prasata, dikobraz, veverky, nandu, dravci, bažanti, jeřábi, slípky, ledňáci, papoušci, leguán, želvy, okolo 20 druhů sladkovodních ryb, včely... Ekocentrum s množstvím plazů, bezobratlých, hlodavců, mangustami a drobnými pěvci. Mořské i sladkovodní akvária v obchodě se suvenýry (ryby, rejnoci, pralesničky, vodní bezobratlí). Množství rostlin (např. asi 10 druhů bambusů) a soch recentně vyhubených zvířat.

small "large" - the first official post-socialist non-governmental zoo in the Czech republic. Pavilion of the monkeys inspirated by the Cambodian temple of Angkor Wat, Pavilion of cheetahs "Livingstone House", a giant freshwater aquarium "Polabí" (Elbe land)... Cheetahs, servals, coatis, douc langurs, gibbons, lemurs, kangaroos, muntjacs, llamas, sheep, goats, pigs, porcupines, squirrels, rheas, raptors, pheasants, cranes, swamphens, kookaburras, parrots, iguanas, tortoises, around 20 species of freshwater fish, bees... Ecocentre with many reptiles, invertebrates, rodens, mongooses and small songbirds. Marine and freshwater aquariums in a souvenir shop (fish, rays, poison frogs, water invertebrates). A number of plants (eg. about 10 species of bamboo) and statues of recently extinct animals.

obchod se suvenýry, dětská zoo, prohlídky s průvodcem s biologickou přednáškou
souvenir shop, petting zoo, guided tour with biological lecture

bufet
buffet

2. června 1997 (René a Dana Fraňkovi)
5th June 1997 (By René and Dana Franěk)

nezisková organizace Zoo Chleby o.p.s. se zoo licencí MŽP
non-profit organisation of Zoo Chleby o.p.s. with a zoo licence of Ministry of Environment

4,65 ha (0,6 ha Stará zoo+ 3,7 ha Nová zoo + 0,35 ha hospodářský dvůr)
4,65 ha (0,6 ha Old zoo + 3,7 ha New zoo + 0,34 ha technical base)


1) Historie zoo ; History of the Zoo ; История зоопарка

19 / 54+ 28 / 134 1 / 1 122 / 423+
(01.10. 2016)
11 / 24 35 / 95 28 / 115

2018
2017
2013
2012
2010
2007
2002


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 12.06. 2004 (Video: 3 min 04 sec)
Image 1 of 278
Roman Hynek, 12.06. 2004 (Video: 3 min 04 sec)
Roman Hynek, 12.06. 2004 (Video: 3 min 04 sec)
Roman Hynek, 25.09. 2010 (Video: 3 min 31 sec)
Image 2 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010 (Video: 3 min 31 sec)
Roman Hynek, 25.09. 2010 (Video: 3 min 31 sec)
Roman Hynek, 23.05. 2011 (Video: 12 min 43 sec)
Image 3 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011 (Video: 12 min 43 sec)
Roman Hynek, 23.05. 2011 (Video: 12 min 43 sec)
Archive of Zoo Chleby, 2000
Image 4 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Image 5 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Image 6 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Image 7 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Image 8 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, 2000
Archive of Zoo Chleby, ~2000
Image 9 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2000
Archive of Zoo Chleby, ~2000
Archive of Zoo Chleby, 2001
Image 10 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2001
Archive of Zoo Chleby, 2001
Archive of Zoo Chleby, 2002
Image 11 of 278
Archive of Zoo Chleby, 2002
Archive of Zoo Chleby, 2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 12 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 13 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 14 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 15 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 16 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 17 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 18 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 19 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 20 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 21 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 22 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 23 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 24 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 25 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 26 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 27 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Image 28 of 278
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Archive of Zoo Chleby, ~2002
Roman Hynek, 12.06. 2004
Image 29 of 278
Roman Hynek, 12.06. 2004
Roman Hynek, 12.06. 2004
Roman Hynek, 12.06. 2004
Image 30 of 278
Roman Hynek, 12.06. 2004
Roman Hynek, 12.06. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 31 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 32 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 33 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 34 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 35 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 36 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 37 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 38 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 39 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 40 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 41 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 42 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 43 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 44 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 45 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 46 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Image 47 of 278
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 06.07. 2004
Roman Hynek, 11.06. 2005
Image 48 of 278
Roman Hynek, 11.06. 2005
Roman Hynek, 11.06. 2005
Roman Hynek, 11.06. 2005
Image 49 of 278
Roman Hynek, 11.06. 2005
Roman Hynek, 11.06. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Image 50 of 278
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 31.07. 2005
Image 51 of 278
Roman Hynek, 31.07. 2005
Roman Hynek, 31.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Image 52 of 278
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Image 53 of 278
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Image 54 of 278
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Image 55 of 278
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 30.07. 2005
Roman Hynek, 09.09. 2005
Image 56 of 278
Roman Hynek, 09.09. 2005
Roman Hynek, 09.09. 2005
Roman Hynek, 17.09. 2005
Image 57 of 278
Roman Hynek, 17.09. 2005
Roman Hynek, 17.09. 2005
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 58 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 59 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 60 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 61 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 62 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 63 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 64 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Image 65 of 278
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 27.06. 2007
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 66 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 67 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 68 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 69 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 70 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 71 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 72 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Image 73 of 278
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 19.03. 2008
Roman Hynek, 01.07. 2010
Image 74 of 278
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Image 75 of 278
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Image 76 of 278
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Image 77 of 278
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 01.07. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 78 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 79 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 80 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 81 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 82 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 83 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 84 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 85 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 86 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 87 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 88 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 89 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 90 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 91 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 92 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Image 93 of 278
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 25.09. 2010
Roman Hynek, 17.12. 2010
Image 94 of 278
Roman Hynek, 17.12. 2010
Roman Hynek, 17.12. 2010
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 95 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 96 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 97 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 98 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 99 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 100 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 101 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 102 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 103 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Image 104 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 19.01. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Image 105 of 278
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Image 106 of 278
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Image 107 of 278
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Image 108 of 278
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Image 109 of 278
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 06.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 110 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 111 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 112 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 113 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 114 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 115 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Image 116 of 278
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 21.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 117 of 278
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 27.04. 2011
Image 118 of 278
Roman Hynek, 27.04. 2011
Roman Hynek, 27.04. 2011
Roman Hynek, 28.04. 2011
Image 119 of 278
Roman Hynek, 28.04. 2011
Roman Hynek, 28.04. 2011
Roman Hynek, 28.04. 2011
Image 120 of 278
Roman Hynek, 28.04. 2011
Roman Hynek, 28.04. 2011
Roman Hynek, 20.05. 2011
Image 121 of 278
Roman Hynek, 20.05. 2011
Roman Hynek, 20.05. 2011
Roman Hynek, 20.05. 2011
Image 122 of 278
Roman Hynek, 20.05. 2011
Roman Hynek, 20.05. 2011
Roman Hynek, 20.05. 2011
Image 123 of 278
Roman Hynek, 20.05. 2011
Roman Hynek, 20.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 124 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 125 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 126 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 127 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 128 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 129 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 130 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 131 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 132 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 133 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 134 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 135 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 136 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 137 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 138 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 139 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 140 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 141 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 142 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 143 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 144 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 145 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 146 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 147 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 148 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 149 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 150 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 151 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 152 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 153 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 154 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 155 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 156 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 157 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 158 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 159 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 160 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 161 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 162 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 163 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 164 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 165 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 166 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 167 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Image 168 of 278
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 23.05. 2011
Roman Hynek, 02.12. 2011
Image 169 of 278
Roman Hynek, 02.12. 2011
Roman Hynek, 02.12. 2011
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 170 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 171 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 172 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 173 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 174 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 175 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 176 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 177 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 178 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 179 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 180 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 181 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 182 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 183 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 184 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 185 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 186 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 187 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 188 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 189 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 190 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 191 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 192 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Image 193 of 278
Roman Hynek, 22.03. 2012
Roman Hynek, 22.03. 2012
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 194 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 195 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 196 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 197 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 198 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 199 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 200 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 201 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 202 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 203 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 204 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 205 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 206 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 207 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 208 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Image 209 of 278
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 31.05. 2013
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 210 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 211 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 212 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 213 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 214 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 215 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 216 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 217 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 218 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 219 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 220 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 221 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 222 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 223 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 224 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 225 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 226 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 227 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 228 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 229 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 230 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 231 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Image 232 of 278
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Alex Kantorovich, 05.09. 2015
Roman Hynek, 29.08. 2016
Image 233 of 278
Roman Hynek, 29.08. 2016
Roman Hynek, 29.08. 2016
Roman Hynek, 29.08. 2016
Image 234 of 278
Roman Hynek, 29.08. 2016
Roman Hynek, 29.08. 2016
Roman Hynek, 29.08. 2016
Image 235 of 278
Roman Hynek, 29.08. 2016
Roman Hynek, 29.08. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 236 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 237 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 238 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 239 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 240 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 241 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 242 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Image 243 of 278
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 29.09. 2016
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 244 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 245 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 246 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 247 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 248 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 249 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 250 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Image 251 of 278
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 12.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 252 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 253 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 254 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 255 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 256 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 257 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 258 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 259 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 260 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 261 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 262 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 263 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 264 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 265 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 266 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 267 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 268 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 269 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 270 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 271 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 272 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 273 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 274 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 275 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 276 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 277 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017
Image 278 of 278
Roman Hynek, 19.01. 2017
Roman Hynek, 19.01. 2017

  Stránka vytvořena 12.06. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:20. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.