!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chomutov

Komotau


Zoopark Chomutov
PZOO Chomutov
Chomutov Under Ore Mountains Zoopark
předešlé názvy  •  former names
1975 - ~the 1980s
(CES) Lesopark Chomutov
(ENG) Chomutov Forest Park

 
~the 1980s - ~1990
(CES) PPKO Chomutov (Podkrušnohorský park kultury a oddechu)
(ENG) Chomutov PPKO (
Under Ore Mountains Park of the culture and the rest)

~1990 - 2019
(CES) Podkrušnohorský zoopark Chomutov
(ENG)
Chomutov Under Ore Mountains Zoopark

50°28'24"N, 13°25'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0025A
     
 
Přemyslova 259
Chomutov
430 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 474629917
+420 474624185
 
+420 474624412
 
zoopark☼zoopark.cz
 
www.zoopark.cz
 
Největší zoo České republiky (112 ha) vznikla v roce 1975, ale již ve 30. letech jí předcházelo Akvárium (později i s venkovními výběhy a klecemi) v centru města. Zoopark se specializuje na faunu Palearktu a vzácná plemena domácích zvířat. Je tvořen třemi oddělenými částmi - Zoopark, Eurosafari (koně Převalského, kulani, kiangové, mufloni, jeleni, daňci, srnci atd.) a Skanzen Stará Ves (centrum krušnohorského lidového umění - repliky historických staveb, konírna a domácí zvířata). Významná kolekce jeřábů, dravců, vodních ptáků, malých šelem, kopytníků, místních zvířat (hlavně ptáků) a domácích zvířat (hlavně množství plemen ovcí a koní), terárium, pavilon nočních zvířat, největší výběhy medvědů a opic (makak magot) v republice.

The largest zoo of Czech Republic (112 ha) was established in 1975, but already in 30s was preceded by the Aquarium (later with outdoor enclosures and cages) in the city center. The zoo specializes in Palearctic fauna and rare breeds of domestic animals. It consists of three separate parts - Zoopark, Eurosafari (Przewalski's horse, kulan, kiang, mouflon, red, roe and fallow deer, etc.) and the Skanzen Stará Ves (Open-air museum Old Village - Centre of Ore Mountains Folk Art - replicas of historic buildings, stables and domestic animals). A significant collection of cranes, birds of prey, water birds, small carnivores, ungulates, local animals (especially birds) and domestic animals (mainly many breeds of sheep and horses), terrarium, pavilion of nocturnal animals, the largest enclosures of bears and monkeys (Barbary macaque) in the country.

obchod se suvenýry; minivláček (Lokálka Amálka); dětská hřiště; lanové centrum; jízda na ponících; dětská zoo
souvenir shop; mini-train (Lokálka Amálka); children's playgrounds, ropes course, pony riding; petting zoo

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

květen 1975 (Walterem Markelem)
May 1975 (by Walter Markel)

městský se zoo licencí MŽP
municipal with a zoo licence of Ministry of Environment

112 ha

 
1) Historie zooparku ; История зоопарка
2) Stručně o zooparku
 
3 / 102 6 / 29 1 / 4 165 / 1176
(31.12. 2013)
16 / 139 74 / 435 65 / 467
 
2019
2010
2008
~ 2003
2001
1987
 


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 19.08. 2004 (Video: 7 min 27 sec)
Image 1 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004 (Video: 7 min 27 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2004 (Video: 7 min 27 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 11 min 59 sec)
Image 2 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 11 min 59 sec)
Roman Hynek, 16.08. 2011 (Video: 11 min 59 sec)
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 3 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 4 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 5 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 6 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 7 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 8 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 9 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 10 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 11 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 12 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 13 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 14 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 15 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Image 16 of 88
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 19.08. 2004
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 17 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 18 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 19 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 20 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 21 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 22 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 23 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 24 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 25 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 26 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 27 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 28 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 29 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 30 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 31 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 32 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 33 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 34 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 35 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 36 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 37 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 38 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 39 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 40 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 41 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 42 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 43 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 44 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 45 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 46 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 47 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 48 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 49 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 50 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 51 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 52 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 53 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 54 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 55 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 56 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 57 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 58 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 59 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 60 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 61 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 62 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 63 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 64 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 65 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 66 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 67 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 68 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 69 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 70 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 71 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 72 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 73 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 74 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 75 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 76 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 77 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 78 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 79 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 80 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 81 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 82 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 83 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 84 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 85 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 86 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 87 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011
Image 88 of 88
Roman Hynek, 16.08. 2011
Roman Hynek, 16.08. 2011

  Stránka vytvořena 17.10. 2011 Poslední úprava 02.03. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.