!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chotěbuz

Kotzobendz  Kocobędz


Rybí dům Chotěbuz
Chotěbuz Fish House
49°47'10"N, 18°35'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0046A
     
 
Karvinská 381
Chotěbuz
735 61
CZECH REPUBLIC
 
+420 558712405
+420 774712413
 
N/A
 
rybidum☼centrum.cz
 
www.rybidum.cz
 
kompletní rybí zařízení - rybí restaurace s penzionem a sálem, prodejna konzumních, ale i okrasných a akvarijních ryb, rybolov a sladkovodní akvárium, která zabírá téměř polovinu domu.  Moderní netypická budova - dvě kruhové "věže" spojené domem. Množství malých akvárií (150 - 700 l) v přízemí spojovacího domu a 5 obřích akvárií v celé jedné věži (největší je 100.000 litrů, ostatní celkem 200.000 litrů).  Ta jsou zhotovená jako podvodní asi čtyři metry hluboké jeskyně - v přízemí věže jsou jako klasická akvária za sklem, v prvním patře (kam vede točité schodiště) je přístup nad hladinu, kde jsou ryby vidět shora, ale jsou zde i malé souše pro želvy. Ve velkých akváriích jsou především místní sladkovodní ryby (kapr, štika, sumec albín, jeseter, lín, karas, bolen, amur, slunka obecná, cejn, úhoř...), ale např. i veslonos americký, afričtí tlamovci, parmičky, koi kapři nebo želvy nádherné. V malých akváriích jsou spíše méně běžné akvarijní ryby (např. kostlín skvrnitý, nožovec velký, krunýřovec, anténovec skvrnitý, muréna atd.), rejnoci (trnucha skvrnitá), želvy (kožnatka čínská), axolotli a vodní bezobratlí. Venku je rybníček s lovnými rybami (pstruzi duhoví).

complete fish facility - fish restaurant with a guesthouse and hall, shop with consumerist, but also ornamental and aquarium fishes, angling and freshwater aquarium, which occupies nearly half of the house. Modern unusual building - two circular "towers" interconnected by the house. A number of small aquariums (150 - 700 l) in the ground floor of the interconnected house and 5 giant aquariums across whole one tower (the largest is 100,000 liters, the other in total of 200,000 liters). These are constructed ​​as a underwater about four meters deep grottos - in the ground floor of the tower there are as a classic aquariums behind glass, on the first floor (where the spiral staircase leads) is an access over the surface where the fish can be seen from above, but there are also small shores for turtles. In large aquariums are mainly local freshwater fish (carp, pike, albino catfish, sturgeon, tench, crucian carp, asp, grass carp, moderlieschen, bream, eel...), but also as an American paddlefish, African mouthbrooders, spotted barbs, koi carps or red-eared sliders. In small aquariums there are rather less common aquarium fish (eg. spottled gar, giant featherback, sailfin armoured catfish, tiger catfish, moray etc.), stingrays (fresh water rays), turtles (Chinese soft-shelled turtle), axolotl and aquatic invertebrates. Outside there is a pond with fish for angling (rainbow trout).

prodej suvenýrů a ryb; rybolov; dětský koutek; ubytování
sale of souvenirs and fish, fishing, children's playground; accommodation

restaurace, bufet
restaurant, buffet

říjen 2006
October 2006

soukromé (Rybí dům s.r.o. - Jiřího a Jana Szotkowski)
private (Rybí dům s.r.o. = ltd. company of Jiří and Jana Szotkowski)

okolo 200 m2 (objem akvárií okolo 350.000 litrů)
around 200 m2 (volume of aquariumsaround 350,000 litres)

N/A
 
1) Stručně o Rybím domu

N/A N/A N/A cca 80 / ?
(2011)
N/A 0 0
 
N/A            


 všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 3 min 28 sec)
Image 1 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 3 min 28 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 3 min 28 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 2 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 3 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 4 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 5 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 6 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 7 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 8 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 9 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 10 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 11 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 12 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 13 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 14 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 15 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 16 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 17 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 18 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 19 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 20 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 21 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 22 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 23 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 24 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 25 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 26 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 27 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 28 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 29 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 30 of 76
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 31 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 32 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 33 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 34 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 35 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 36 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 37 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 38 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 39 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 40 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 41 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 42 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 43 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 44 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 45 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 46 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 47 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 48 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 49 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 50 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 51 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 52 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 53 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 54 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 55 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 56 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 57 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 58 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 59 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 60 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 61 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 62 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 63 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 64 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 65 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 66 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 67 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 68 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 69 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 70 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 71 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 72 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 73 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 74 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 75 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014
Image 76 of 76
Roman Hynek, 20.11. 2014
Roman Hynek, 20.11. 2014

  Stránka vytvořena 25.08. 2011 Poslední úprava 25.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.