!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chvalšiny

Kalsching


Krokodýlí farma Chvalšiny
Chvalšiny Crocodile farm
48°51'08"N, 14°12'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0123C
     
 

Chvalšiny 106
382 08
CZECH REPUBLIC

Krokodýlí zoo Protivín:
Masarykovo náměstí 261
Protivín
398 11
CZECH REPUBLIC

 
Krokodýlí zoo Protivín:
+420 602214246
+420 721826045
 
N/A
 
Krokodýlí zoo Protivín:
krokodylizoo☼seznam.cz
m.prochazkova☼krokodylizoo.cz
nadacetomistoma☼email.cz
 
www.krokodylizoo.cz/...
 
původní chovná krokodýlí farma. Od roku 2008 (kdy byla otevřena Krokodýlí zoo v Protivíně) slouží farma jako neveřejné zázemí pro Protivínskou zoo (odchovna, karanténa, izolace atd.). Je zde chováno asi 8 druhů krokodýlů a 3 druhy dalších plazů, kteří nejsou v Protivíně; 7 druhů krokodýlů a 2 druhy ještěrek jsou v zoo i na farmě; 6 druhů krokodýlů a 4 druhy ostatních plazů jsou jen v zoo.

original breeding crocodile farm. Since 2008 (when Protivín Crocodile Zoo was opened) the farm serves as a non public background for Protivín zoo (rearing facility, quarantine, isolation etc.). There are bred about 8 crocodile species, and 3 species of other reptiles that are not in Protivin; 7 crocodile species and 2 species of lizards are in the zoo and also in the farm; 6 species of crocodiles and 4 species of other reptiles are only in zoos.

N/A

X

2000

soukromá (Krokodýlí zoo Protivín - Miroslav Procházka, Nadace Tomistoma) se zoo licencí MŽP v rámci Krokodýlí zoo Protivín
private (Krokodýlí zoo Protivín: Miroslav Procházka, Tomistoma fund) with a zoo licence of Ministry of Environment in the scope of Krokodýlí zoo Protivín


800 m2

Krokodýlí zoo Protivín:
 
1) Stručně o farmě • Briefly about the farm

jen Krokodýlí farma • Crocodile farm only:
0 0 0 cca 20 / cca 50
(2011)
cca 20 / cca 50 0 0
včetně Krokodýlí zoo Protivín • including of Protivín Crocodile zoo:
0 0 0 cca 35 / cca 125
(2011)
cca 33 / cca 120 2 / cca 5 0
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 24.09. 2011 Poslední úprava 24.09. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.