!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Chyňava

Chyniawa; Chiniawa

1939-45: Kienau


Statek U Merlina
Farm Merlin Inn
50°01'39"N, 14°04'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0222A
     
 
Malá Strana 84
Chyňava
267 07
CZECH REPUBLIC
 
+420 608111197
 
N/A
 
helenacynkova☼seznam.cz
 
www.statekumerlina.eu
www.statekumerlina.webnode.cz
 
soukromá mini zoo - pumy, surikaty, nosáli, tamaríni, kosmani, velbloudi, lamy, alapky, guanaka, ovce, kozy, krávy, buvoli, prasata, poníci, osli, pásovci, klokani, emu, papoušci, drůbež, hadi, ještěrky, želvy...

private mini zoo - cougars, meerkats, coatis, tamarins, marmosets, camels, llamas, alapkas, guanacos, sheep, goats, cows, buffaloes, pigs, ponies, donkeys, armadillos, wallabies, emus, parrots, chickens, snakes, lizards, turtles...

lama treking, prodej suvenýrů
llama tracking, sale of souvenirs

X

květen 2016 (zvířata již od 2009)
May 2016 (animals already since 2009)

soukromé (rodina Cynkova)
private (Cynk family)

7,11 ha

N/A
 
1) Stručně o zoo

0 0 0 43 / ~130
(2019)
8 / ? 8 / ? 27 / ?
 
N/A            
 

 všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 07.07. 2019 (Video 02 min. 27 s.)
Image 1 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019 (Video 02 min. 27 s.)
Roman Hynek, 07.07. 2019 (Video 02 min. 27 s.)
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 2 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 3 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 4 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 5 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 6 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 7 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 8 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 9 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 10 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 11 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 12 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 13 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 14 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 15 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 16 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 17 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 18 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 19 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 20 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 21 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 22 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 23 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 24 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 25 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 26 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 27 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 28 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 29 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 30 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 31 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 32 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 33 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 34 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 35 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 36 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 37 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 38 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 39 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 40 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 41 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 42 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 43 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 44 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 45 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 46 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019
Image 47 of 47
Roman Hynek, 07.07. 2019
Roman Hynek, 07.07. 2019

  Stránka vytvořena 18.08. 2019 Poslední úprava 18.08. 2019  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.