!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Děčín

Tetschen  Dźěčin

->1942 dvě samostatná města • two independent cities - Děčín (Tetschen) and Podmokly (Bodenbach); 1942 - 1947 Tetschen-Bodenbach


Rajské ostrovy
Paradise Islands
předešlé názvy  •  former names
(CES) Noční Zoo Sulawesi
(ENG) Night Zoo Sulawesi
50°46'32"N, 14°11'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0007A
     
 
Teplická 19
Děčín 4
405 02
CZECH REPUBLIC
 
+420 412531531
 
+420 412531531
 
tic☼zoodecin.cz
 
www.rajskeostrovy.cz 
www.zoodecin.cz/...
 
malá "filiálka" Děčínské zoo ležící v centru města na Teplické ulici. Původně (od roku 1998) Noční Zoo Sulawesi - dvě místnosti v přízemí domu. V jedné místnosti byl zoo shop a několik terárií v druhé byla noční expozice outloňů, lelkounů atd. Později byla Noční zoo přebudována na současné Rajské ostrovy, které byly veřejnosti otevřeny v roce 2006. Ve čtyřech patrech domu jsou tématické expozice - akvária, terária, insektária a noční místnost - v přízemí je Réunion (korálové ryby) a směrem vzhůru v každém dalším patře následuje Fidži (mangrovoví plazi a ryby), Sulawesi (hadi, želvy, agamy, noční zoo s outloni) a Haiti (leguáni, anolisi, hroznýšovci, sklípkani).

small "branch" of Děčín Zoo located in the city center on the Teplice street. Originally (from 1998) Night Zoo Sulawesi - two rooms on the ground floor. In one room there was a zoo shop and several terrariums, in the second night exposure of slow loris, tawny frogmouth etc. Later the Night Zoo was rebuilt to the current Paradise Islands, which were opened to the public in 2006. In the four floors of the house are thematic exhibitions - aquariums, terrariums, insectariums and night room - ground floor is Reunion (coral fish) and upwards in every other floor, followed: Fiji (mangrove reptiles and fish), Sulawesi (snakes, turtles, agamas, night zoo with slow loris) and Haiti (iguanas, anole, Cuban tree boas, baboon spiders).

komentované krmení, obchod se suvenýry, blízko je zoo
commented feeding, souvenir shop, near is the zoo

X

1998 - Noční Zoo Sulawesi; 17. října 2006 - Rajské ostrovy
1998 - Noční Zoo Sulawesi; 17th October 2006 - Rajské ostrovy

městská (Zoo Děčín) se zoo licencí MŽP v rámci Zoo  Děčín
municipal (Zoo Děčín)  with a zoo licence of Ministry of Environment in the scope of Zoo Děčín

N/A

Zoo Děčín:
 
1) O vzniku Rajských ostrovů
2) Stručně o Rajských ostrovech

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.

Noční Zoo Sulawesi
Roman Hynek, 21.08. 2003 (Video: 1 min 25 sec)
Image 1 of 3
Roman Hynek, 21.08. 2003 (Video: 1 min 25 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2003 (Video: 1 min 25 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 2 of 3
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 3 of 3
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003

Rajské ostrovy
Roman Hynek,18.06. 2011 (Video: 3 min 04 sec)
Image 1 of 68
Roman Hynek,18.06. 2011 (Video: 3 min 04 sec)
Roman Hynek,18.06. 2011 (Video: 3 min 04 sec)
Roman Hynek, 30.09. 2008
Image 2 of 68
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Image 3 of 68
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Image 4 of 68
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Image 5 of 68
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Image 6 of 68
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Image 7 of 68
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 30.09. 2008
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 8 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 9 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 10 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 11 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 12 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 13 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 14 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 15 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 16 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 17 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 18 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 19 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 20 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 21 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 22 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 23 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 24 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 25 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 26 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 27 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 28 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 29 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 30 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 31 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 32 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 33 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 34 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 35 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 36 of 68
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 37 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 38 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 39 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 40 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 41 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 42 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 43 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 44 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 45 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 46 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 47 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 48 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 49 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 50 of 68
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 51 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 52 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 53 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 54 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 55 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 56 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 57 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 58 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 59 of 68
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 60 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 61 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 62 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 63 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 64 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 65 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 66 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 67 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 68 of 68
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018

  Stránka vytvořena 17.07. 2011 Poslední úprava 04.06. 2013  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.