!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Děčín

Tetschen  Dźěčin

->.1942 dvě samostatná města • two independent cities - Děčín (Tetschen) and Podmokly (Bodenbach); 1942 - 1947 Tetschen-Bodenbach


Zoologická zahrada Děčín
Děčín Zoological Garden
50°46'44"N, 14°11'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0006A
     
 
Žižkova 1286/15
Děčín 4
405 02
CZECH REPUBLIC
 
+420 412531164
+420 412531626
 
+420 412531164
+420 412531626
 
info☼zoodecin.cz
 
www.zoodecin.cz 
 
jedna z nejmenších státních zoo v ČR byla založena v roce 1948 a otevřena veřejnosti o rok později - na jaře 1949. Po dlouhá léta Děčínská zoo patřila k těm nejhorším v zemi, avšak v 90. letech byla kompletně zrekonstruována. Tato rekonstrukce diametrálně změnila tvář celé zoo. Dnešní zoologická zahrada je moderní evropské zařízení s atraktivními expozicemi. Velká zvířata (býložravci) zde nemohou být chována vzhledem k poloze (na příkrém kopci) a velmi složité dopravní obslužnosti v zimě, přesto jsou zde velmi atraktivní druhy... Významný chov malých koček (kočka rybářská, jaguarundi, margay,..), medvěd grizzly, medvěd malajský, levhart, vlk hřívnatý, mangusty, opice (kočkodani, mangabejové, makaci, malpy, kotulové, mirikiny, outloni, drápkaté opice...), kopytníci (anoa, takin, babirusa, kabar, sambar, kamzík bělák, kozorožec...), hutie, kapybary, mary, urzoni, mravenečníci, pásovci, množství ptáků (nandu, papoušci, bažanti, čápi, jeřábi, majny, seriamy, zoborožci, dravci, sovy, vodní ptáci...) a několik plazů a obojživelníků. K nejpopulárnějším expozicím patří velký výběh medvědů grizzly,  výběh babirus, ptačí dům, jihoamerický výběh, ale velmi zajímavá je i rozsáhlá expozice místních druhů.

one of the smallest state zoos in Czech Republic was founded in 1948 and opened to the public a year later - in the spring 1949. For years Decin Zoo was one of the worst in the country, but in the 90s has been completely refurbished. This reconstruction diametrically changed the face of the whole zoo. Today's zoo is a modern European facilities with attractive exhibits. Large animals (herbivores) can not be kept there due to the location (on a steep hill) and very difficult transportation services in the winter, yet there are very attractive species... Significant breeding of small cats (fishing cat, jaguarundi, margay,..), grizzly bear, sun bear, leopard, maned wolf, mongooses, monkeys (vervet monkeys, mangabeys, macaques, capuchins, squirrel monkeys, night monkeys, slow loris, Callitrichidae...), ungulates (anoa, takin, babirusa, musk-deer, sambar, mountain goat, ibex ...), hutias, capybaras, maras, North American porcupine, anteaters, armadillos, the number of birds (rheas, parrots, pheasants, storks, cranes, mynahs, seriamas, hornbills, raptors, owls, waterfowls...) and several reptiles and amphibians. Among the most popular exhibitions ranks large enclosure of grizzly bears, enclosure of babirusas, bird house, South American enclosure, but very interesting is also extensive exhibition of local species.

komentované krmení, obchod se suvenýry, velké dětské hřiště, dětská zoo, blízko jsou Rajské ostrovy
commented feeding, souvenir shop, large children's playground, petting zoo, near is Rajské ostrovy (Paradise Islands)

zahradní restaurace
tea garden

založení 1948 (Ludvík Grác); otevření na jaře 1949
founded in 1948 (by Ludvík Grác), opened to the public in spring 1949

městská se zoo licencí MŽP
municipal  with a zoo licence of Ministry of Environment

6 ha (původně 2 ha z celkem 8 ha, které byly zoo přiděleny)
6 ha (originally 2 ha of total 8 ha, which were assigned to the zoo)

 
1) Historie zoo
2) Stručně o zoo

9 / 11 22 / 33 3 / 15 161 / 395
(31.12. 2013)
(včetně Rajských ostovů • including Rajské ostrovy)
20 / 47 50 / 127 57 / 162
 
2015
2012
2010
2002
2000
1998
1994
  cca 1993
1988

1970
50. léta • 1950s      


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 21.08. 2003 (Video: 9 min 03 sec)
Image 1 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003 (Video: 9 min 03 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2003 (Video: 9 min 03 sec)
Roman Hynek, 18.06. 2011 (Video: 7 min 29 sec)
Image 2 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011 (Video: 7 min 29 sec)
Roman Hynek, 18.06. 2011 (Video: 7 min 29 sec)
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 3 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 4 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 5 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 6 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 7 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 8 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Image 9 of 155
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 21.08. 2003
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 10 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 11 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 12 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 13 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 14 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 15 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 16 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 17 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 18 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 19 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 20 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 21 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 22 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 23 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 24 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 25 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 26 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 27 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 28 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 29 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 30 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 31 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 32 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 33 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 34 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 35 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 36 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 37 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 38 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 39 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 40 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 41 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 42 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 43 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 44 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 45 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 46 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 47 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 48 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 49 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 50 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 51 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 52 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 53 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 54 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 55 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Image 56 of 155
Roman Hynek, 18.06. 2011
Roman Hynek, 18.06. 2011
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Image 57 of 155
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Image 58 of 155
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Image 59 of 155
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Image 60 of 155
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Mojmír Sedláček, 21.08. 2012
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 61 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 62 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 63 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 64 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 65 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 66 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 67 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 68 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 69 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 70 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 71 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Image 72 of 155
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 01.06. 2013
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 73 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 74 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 75 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 76 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 77 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 78 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 79 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 80 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 81 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 82 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 83 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 84 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 85 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 86 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 87 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 88 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 89 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 90 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 91 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 92 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 93 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 94 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 95 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 96 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 97 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 98 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 99 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 100 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 101 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 102 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 103 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 104 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 105 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 106 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 107 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 108 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 109 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 110 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 111 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 112 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 113 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 114 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 115 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 116 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 117 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 118 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 119 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 120 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 121 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 122 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 123 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 124 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 125 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 126 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 127 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 128 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 129 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Image 130 of 155
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Alex Kantorovich, 20.07. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 131 of 155
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 132 of 155
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 133 of 155
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Image 134 of 155
Roman Hynek, 01.08. 2014
Roman Hynek, 01.08. 2014
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 135 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 136 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 137 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 138 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 139 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 140 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 141 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 142 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 143 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 144 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 145 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 146 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 147 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 148 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 149 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 150 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 151 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 152 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 153 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 154 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Image 155 of 155
Radim Šebesta, 31. 07. 2018
Radim Šebesta, 31. 07. 2018

  Stránka vytvořena 16.07. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.