!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dobříš

Doberschisch


Zámecká Minizoo Dobříš
Dobříš Manor house Mini-zoo
49°46'45"N, 14°10'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0085B
     
 
Zámek Dobříš
Dobříš
CZECH REPUBLIC
 
Zámek • Castle: +420 318521240

Záchranná stanice • Rescue Station:
+420 603549125
+420 603259902
 
N/A
 
Zámek • Castle:
info☼zamekdobris.cz

Záchranná stanice • Rescue Station:
info☼ochranafauny.cz
 
www.zamekdobris.cz/...

minizoo v zámecké anglické zahradě založili Colloredo-Mansfeldové již na počátku 20. století. Chovali zde hlavně lesní zvěř. V 50. letech zvířata ze zámku zmizela. V roce 1992 a potom 1997 byl jakýsi náznak obnovení zookoutku - nejdříve to bylo několik handicapovaných zvířat, potom byl chov obnoven pouze v pěti voliérách a opět brzy zanikl. Aktuální mini zoo je v provozu od roku 2013 a skládá se ze dvou částí - 5 voliér s hendikepy (výři, puštíci, káně, poštolky a liška) v Anglickém parku, které provozuje Ochrana Fauny ČR Hrachov (záchranná stanice) a výběhy jelenců běloocasých a daňků ve Francouzské zahradě.

mini-zoo in the English garden of Dobříš Manor house was founded by noble family Colloredo-Mansfeld in the early 20th century. They breeded there mainly forest animals. In the 50s the animals disappeared from the manor house. In 1992 and after that in 1997 there was some attemps to restore a mini-zoo - at first it was several handicapped animals, after that breeding was restored only in five aviaries and soon was abolished again. The current mini zoo is in operation since 2013 and consists of two parts - 5 aviaries with handicaps (horned owls, tawny owls, buzzards, kestrels and fox) in the English park, which are operates by Ochrana Fauny ČR Hrachov (rescue station) and enclosures of white-tailed deer and fallow deer in the French garden.

zámek, anglický park, francouzská zahrada
manor house, English park, French garden

N/A

počátek 20. století
early 20th century
50. léta
the 1950s
1992 krátce po znovuotevření
shortly after the reopening
1997 krátce po znovuotevření
shortly after the reopening
23. srpna 2013
23rd August 2013

soukromý - Colloredo-Mansfeld s.r.o. (šlechtického rodu Colloredo-Mansfeldů), voliéry provozovány Ochranou fauny ČR Hrachov o.p.s.
private - Colloredo-Mansfeld Ltd. (of noble family Colloredo-Mansfeld), the aviaries are operated by Ochrana fauny ČR o.s. (non-profil organization)

N/A

N/A

1) Stručně o minizoo

N/A N/A N/A 7 / ?
(2015)
N/A 4 / ? ~3 / ?
 
N/A            
 
N/A všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 28.08. 2015 (Video: 1 min 58 sec)
Image 1 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015 (Video: 1 min 58 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2015 (Video: 1 min 58 sec)
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 2 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 3 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 4 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 5 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 6 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 7 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 8 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 9 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 10 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 11 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 12 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 13 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 14 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 15 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 16 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 17 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015
Image 18 of 18
Roman Hynek, 28.08. 2015
Roman Hynek, 28.08. 2015

  Stránka vytvořena 25.04. 2011 Poslední úprava 01.09. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.