!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dolní Břežany

Unter Brežan

někdy se uvádí Lhota (část D. Břežan, v dávné historii samostatná obec), častěji je uváděna Praha (městská část Zbraslav) • sometimes is mentioned Lhota (part of D. Břežany, independent village in far history), more often is mentioned Praha (municipal district Zbraslav)


Malá lesní zoo Zbraslav
Minizoo Zbraslav • Zookoutek v Břežanském údolí
Zbraslav Small Forest Zoo • Zoo-corner (Mini-zoo) in Břežany Valley
49°58'11"N, 14°24'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0036A
     
 
Břežanské údolí
Dolní Břežany - Lhota
252 41
CZECH REPUBLIC
 
+420 734797797
 
N/A
 
dravci.merlin☼seznam.cz
 
www.dravci-penthea.cz/...
www.zbraslav.info/...
 
maličká zoo podél jedné cesty na okraji Pražské městské čtvrti Zbraslav (fakticky ale v katastru Lhoty u  Dolních Břežan - administrativně část D. Břežan). Především místní zvířata - daňci, srnci, divočáci, kuny, fretky, jezevec, dravci, sovy, bažanti, orebice, straky..., dříve i lišky, tchoři. mývali, mývalovci, sojky atd.
V roce 2016 mini zoo v rámci církevních restitucí změnila majitele - přešla od Lesů ČR pod Arcibiskupství Pražské, které provozem pověřilo Záchrannou stanici Penthea. V následujících letech se připravuje kompletní rekonstrukce mini zoo a výměna zvířecích druhů.

tiny zoo along one way on the outskirts of Prague municipal district of Zbraslav (but factually in the cadaster of Lhota u Dolních Břežan - administratively part of D. Břežany). Mainly local animals - fallow and roe deer, wild boars, martens, ferrets, badgers, raptors, eagle-owls, pheasants, rock partridges, magpies..., formerly also foxes, polecats, raccoons, raccoon dogs, jays etc.
In 2016, the mini changed the owner in frame of the ecclesiastic restitutions - it passed from State Forestry under the Prague Archbishopric, which entrusted the operation of the mini zoo to Pentheus Rescue Station. In the following years, a complete renovation of mini zoo and changing of animal species is prepared.

N/A

X

1971 (Lesní závod Zbraslav)
1971 (by Lesní závod Zbraslav = Zbraslav Forest Enterprise)

Arcibiskupství Pražské (provozováno Záchrannou stanicí Penthea); původně Československé státní lesy n. p. – Lesní závod Zbraslav, poté Lesy ČR s. p. – Lesní závod Konopiště

Prague Archbishopric (operated by Penthea Rescue Station); originally state - Československé státní lesy n. p. – Lesní závod Zbraslav (Czechoslovak state forestry GOC - Zbraslav Forest Enterprise), after that Lesy ČR s.p. - Lesní závod Konopiště (Forest of Czech republic GOC - Konopiště Forest Enterprise)

cca 1 ha

N/A
 
1) Stručně o Minizoo

0 0 0 cca 14 / ?
(2011)
0 cca 7 / ? cca 7 / ?
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.05. 2003 (Video: 1 min 51 sec)
Image 1 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003 (Video: 1 min 51 sec)
Roman Hynek, 11.05. 2003 (Video: 1 min 51 sec)
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 2 min 30 sec)
Image 2 of 39
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 2 min 30 sec)
Roman Hynek, 01.07. 2011 (Video: 2 min 30 sec)
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 3 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 4 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 5 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 6 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 7 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 8 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Image 9 of 39
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 11.05. 2003
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 10 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 11 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 12 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 13 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 14 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 15 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 16 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 17 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 18 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 19 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 20 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 21 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 22 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 23 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 24 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 25 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 26 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 27 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 28 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 29 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 30 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 31 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 32 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 33 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 34 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Image 35 of 39
Roman Hynek, 01.06. 2011
Roman Hynek, 01.06. 2011
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Image 36 of 39
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Image 37 of 39
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Image 38 of 39
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Image 39 of 39
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015
Lukáš Nekolný, 08.11. 2015

  Stránka vytvořena 19.05. 2011 Poslední úprava 01.07. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.