!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dolní Čermná

Nieder Böhmisch Rothwasser; Niedertscherma

původně Čermná (1935 rozdělena na Dolní Čermnou a Horní Čermnou) • originally Čermná (1935 divided to Dolní Čermná and Horní Čermná)


Teracentrum Dolní Čermná
 
49°58'31"N, 16°35'06"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0140A
     
 
Dolní Čermná 135
561 53
CZECH REPUBLIC
 
+420 737905711
 
N/A
 
teracentrum☼centrum.cz
 
www.teracentrum.cz 
 
nové soukromé terárium s dětským zookoutkem. Výběh alpak, holandských koz, ovcí ouessantských a göttingenských prasat. Terária - běžnější druhy exotických hadů (krajty, hroznýši, užovky...) a ještěrek (gekoni, agamy, leguáni, chameleoni...), téměř kompletní kolekce českých ještěrek a užovek, krysy obrovské. Zatím je v provozu jedna místnost, druhá místnost (m.j. s obřím teráriem anakond) je ve výstavbě.

new private terrarium with children's zoo-corner. Enclosure of alpacas, Holland pygmy goats, ouessant sheep and göttingen pigs. Terrariums - more common species of exotic snakes (pythons, boas, rat snakes ...) and lizards (geckos, agamas, iguanas, chameleons ...), nearly complete collection of Czech lizards and snakes, Gambian pouched rats. For the time one room is in an operation, second room (among others with a giant terrarium of anacondas) is under construction.

dětské hřiště; prohlídky s průvodcem; obchod s teraristickými potřebami
children's playground+ guided tours; shop with terrarium equioment

X

srpen 2011
August 2011

soukromé (Stanislav Pecháček)
private (Stanislav Pecháček)

okolo 300 m2 (terárium a obchod) + cca 0,3 ha zookoutek
around 300 m2 (terrarium and shop) + cca 0,3 ha zoo-corner

N/A
 
1) Stručně o Teracentru

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 2 min 47 sec)
Image 1 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 05.10. 2011 (Video: 2 min 47 sec)
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 2 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 3 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 4 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 5 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 6 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 7 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 8 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 9 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 10 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 11 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 12 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 13 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 14 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 15 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 16 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 17 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 18 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 19 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 20 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 21 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 22 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 23 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 24 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 25 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 26 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 27 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 28 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011
Image 29 of 29
Roman Hynek, 05.10. 2011
Roman Hynek, 05.10. 2011

  Stránka vytvořena 13.11. 2011 Poslední úprava 13.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.