!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dolní Dobřejov

Unter-Dobřegow

někdy se uvádí Střezimíř (Dolní Dobřejov je administrativně součástí Střezimíře)  • sometimes is mentioned Střezimíř (Dolní Dobřejov is administratively part of Střezimíř)


CHARZA Dolní Dobřejov
CHARZA (Chovné a rehabilitační zařízení) Zoo Praha
CHARZA (Breeding and Rehabilitation Facility) of Prague Zoo
49°32'35"N, 14°36'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0124C
     
 
Dolní Dobřejov 1
257 91
CZECH REPUBKLIC

Zoo Praha:
U Trojského zámku 3/120
Praha 7 - Trója
171 00
CZECH REPUBLIC
 
+420 737 208990
Zoo Praha:
+420 296112111
+420 296112230 - 3
 
Zoo Praha:
+420 233556704
 
Zoo Praha:
kontakt☼zoopraha.cz
pr☼zoopraha.cz
director☼zoopraha.cz
 
- - -
 
Někdy počátkem 80. let Pražská zoo dostala (od soukromé osoby) obrovské pozemky v obci Dolní Dobřejov (v lokalitě zvané Česká Sibiř), tyto pozemky však nebyly využívány po několik let a snad až koncem 80. let zde byla zřízena chovná a aklimatizační stanice především pro koně Převalského - s výhledem připravit zde koně, které by bylo možné vrátit do Mongolské přírody. V roce 1998 a 2000 odešla první 4 zvířata - transporty byly organizovány zahraničními zoologickými zahradami a pak ustaly. Proto Pražská zoo v roce 2011 zorganizovala transport sama - 4 koně byly do Mongolska dopraveni armádním letounem.
V průběhu let se v Dolním Dobřejově objevilo i několik dalších zvířat. Aktuálně jsou ve stanici: koně Převalského, kiangové, losi, lama alpaka, kozy, hendikepovaný srnec a mufloni (ti však patří do soukromého chovu).

Sometime in early 80s, Prague zoo received (from personal people) a vast land in the village of Dolní Dobřejov (in the area called Czech Siberia), these lands were not used for several years and perhaps only in the late 80s, there was established the Breeding and acclimatization station especially for Przewalski's horses - with a prospect to prepare here the horses, which would be returned to the Mongolian nature. In 1998 and 2000, the first 4 animals went - the transports were organized by foreign zoological gardens and then stopped. Therefore in 2011, the Prague Zoo organized the transportation itself - 4 horses were transported to Mongolia by Army airplane.
Over the years, in Dolní Dobřejov there appeared also several other animals. Currently in the station are: Przewalski's horses, kiangs, elks, alpaca, goats, handicapped roe deer and moufflons (which, however, belongs to the private breeding).

N/A

X

80. léta
80s

městská se zoo licencí MŽP v rámci Zoo Praha
municipal with a zoo licence of Ministry of Environment in the scope of Prague Zoo

N/A

Zoo Praha:
 
1) Stručně o chovné stanici

0 0 0 6 / cca 30
(2011)
0 0 6 / cca 30
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 27.08. 2011 (Video: 4 min 05 sec)
Image 1 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011 (Video: 4 min 05 sec)
Roman Hynek, 27.08. 2011 (Video: 4 min 05 sec)
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 2 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 3 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 4 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 5 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 6 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 7 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 8 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 9 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 10 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 11 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 12 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 13 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 14 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 15 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 16 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 17 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 18 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 19 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 20 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 21 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 22 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 23 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 24 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 25 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 26 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 27 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 28 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 29 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 30 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 31 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 32 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 33 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 34 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 35 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 36 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 37 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 38 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 39 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011
Image 40 of 40
Roman Hynek, 27.08. 2011
Roman Hynek, 27.08. 2011

  Stránka vytvořena 30.10. 2011 Poslední úprava 30.10. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.