!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Doudleby nad Orlicí

Daudleb an der Adler


Selský dvoreček zámku Doudleby nad Orlicí
Rural little-courtyard of Doudleby nad Orlicí palace
předešlé názvy  •  former names
2015 - ~2019
(CES) Babiččin dvoreček a dědečkova obora Doudleby nad Orlicí
(ENG) Doudleby nad Orlicí Grandmother's backyard and grandfather's game park
50°06'30"N, 16°15'54"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0239B
     
 
Zámek 1
Doudleby nad Orlicí
517 42
CZECH REPUBLIC
 
+420 494383420
+420 777888083
 
N/A
 
info☼zamek-doudleby.cz
 
www.zamek-doudleby.cz/... 
 
původně obora (jeleni, daňci, srnci, mufloni, divočáci, pštrosi, emu, divocí krocani), která vznikla v roce 2006, o 4 roky později přibyla dětská zoo s domácími zvířaty a souhrnně se tomuto zařízení začalo říkat Babiččin dvoreček a dědečkova obora, jenže obora byla později zrušena (přesněji z ní zmizela zvířata) a tak zůstal jen dvoreček, dnes již ne Babiččin, ale Selský.
Koně, osli, skot, ovce, kozy, prasata, králíci, krůty, husy, slepice...

originally deer or game park (red deer, fallow deer, roe deer, mouflons, wild boars, ostriches, emus, wild turkeys), which was established in 2006, 4 years later, children's zoo with domestic animals was added and this facility became be collectively called Grandmother's backyard and grandfather's game park, but the game park was later abolished (more precisely said, the animals disappeared from here) and so only the backyard remained, today no longer Grandmother's, but Rural.
Horses, donkeys, cattle, sheep, goats, pigs, rabbits, turkeys, geese, chickens...

dětská zoo, zámek, muzeum přírody, prodej suvenýrů
petting zoo, palace, nature museum, souvenir shop

N/A

obora 2006, dětská zoo 2010
game park 2006, children's zoo 2010

soukromé - šlechtický rod Bubnů z Litic (2006 - 2019: Eleonora Dujková, od 2019: Petr Dujka)
private - Bubna from Litic noble family (2006 - 2019: Eleoonora Dujková, since 2019: Petr Dujka)

~0,2 ha (dříve + obora ~3,5 ha)
~0.5 ha (formerly + game park ~3.5 ha)

N/A
 
1) Stručně o zoo

0 0 0 ~11 / ?
(2020)
0 ~3 / ? ~8 / ?
 
N/A            
 

N/A všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 26.07. 2020 (Video: 2 min. 12 s.)
Image 1 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020 (Video: 2 min. 12 s.)
Roman Hynek, 26.07. 2020 (Video: 2 min. 12 s.)
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 2 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 3 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 4 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 5 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 6 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 7 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 8 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 9 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 10 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 11 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 12 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 13 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 14 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 15 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 16 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 17 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 18 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 19 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 20 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 21 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 22 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 23 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 24 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 25 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 26 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 27 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 28 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 29 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 30 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 31 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 32 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 33 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 34 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 35 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 36 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 37 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 38 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 39 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 40 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 41 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 42 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 43 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 44 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 45 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020
Image 46 of 46
Roman Hynek, 26.07. 2020
Roman Hynek, 26.07. 2020

  Stránka vytvořena 01.08. 2020 Poslední úprava 01.08. 2020  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.