!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Dvorec

Dvorec u Borovan; Dvorec u Třebče  Wurzen; Dworec

někdy se uvádí Borovany (dříve samostatná obec Dvorec je administrativně součástí Borovan)  • sometimes is mentioned Borovany (formerly independent village Dvorec is administratively part of Borovany)


Zoo Dvorec
předešlé názvy  •  former names
-> 2012
(CES) Park exotických zvířat (PEZ) Dvorec
(ENG) Dvorec Park of exotic animals (PEZ)
48°52'23"N, 16°39'16"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0018A
     
 
Dvorec 17
Borovany
373 12
CZECH REPUBLIC
 
+420 603482445
+420 387980205
+420 732212159
 
N/A
 
privatzoo☼seznam.cz
 
www.zoodvorec.cz 
 
menší a jedna z nejmladších zoo v republice - významný především chov lvů a tygrů. Dále: oceloti, rysi, medvědi, šakali, primáti (mandril, babuini, makaci, mangabejové, kočkodani, lemuři...), kopytníci (nilgau, přímorožci, velbloudi, lamy, buvoli, watusi a další domácí kopytníci), klokani, pásovci, emu, pštrosi, papoušci, husy, kachny, želvy, hadi atd.

smaller and one of the youngest zoo in the country - important especially breeding of lions and tigers. Furthermore: ocelots, lynx, bears, jackals, primates (mandrills, yellow baboons, macaques, mangabeys, vervet monkeys, lemurs...), ungulates (nilgai, oryxes, camels, llamas, buffalos, watusi and other domestic ungulates), kangaroos, armadillos, emus, ostriches, parrots, geese, ducks, turtles, snakes etc.

obchod se suvenýry; prohlídky s průvodcem
souvenir shop; guided tours

restaurace
restaurant

9. srpna 2007 (Viktor Ambrož)
9th August 2007 (by Viktor Ambrož)

soukromé (Park exotických zvířat o.p.s.) se zoo licencí MŽP
private (Park exotických zvířat o.p.s. - non-profit, non-governmental organisation) with a zoo licence of Ministry of Environment

4 ha (2 ha expozice)
4 ha (2 ha under exposition)

 
1) Stručně o PEZ

0 0 0 82 / 211
(2011)
29 / 66 7 / 15 46 / 130
 
2015
2012
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 11.11. 2010 (Video: 2 min 50 sec)
Image 1 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010 (Video: 2 min 50 sec)
Roman Hynek, 11.11. 2010 (Video: 2 min 50 sec)
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 2 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 3 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 4 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 5 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 6 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 7 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 8 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 9 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 10 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 11 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 12 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 13 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 14 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 15 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 16 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 17 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 18 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 19 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 20 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 21 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 22 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 23 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 24 of 91
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 25 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 26 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 27 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 28 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 29 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 30 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 31 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 32 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 33 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 34 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 35 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 36 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 37 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 38 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 39 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 40 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 41 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 42 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Image 43 of 91
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Lukáš Nekolný, 08.08. 2013
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Image 44 of 91
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Image 45 of 91
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Image 46 of 91
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Mojmír Sedláček, 10.08. 2014
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 47 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 48 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 49 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 50 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 51 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 52 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 53 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 54 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 55 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 56 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 57 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 58 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 59 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 60 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 61 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 62 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 63 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 64 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 65 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 66 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 67 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 68 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 69 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 70 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 71 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 72 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 73 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 74 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 75 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 76 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 77 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 78 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 79 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 80 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 81 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 82 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 83 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 84 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 85 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 86 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 87 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 88 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 89 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 90 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Image 91 of 91
Radim Šebesta, 01.08. 2019
Radim Šebesta, 01.08. 2019

  Stránka vytvořena 15.05. 2011 Poslední úprava 31.03. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.