!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Habrkovice

Habrkowitzt

někdy se uvádí Záboří nad Labem (dříve samostatná obec Habrkovice je administrativně součástí Záboří n. L.) • sometimes is mentioned Záboří nad Labem (formerly independent village Habrkovice is administratively part of Záboří n. L.)


Ringelland Habrkovice
 
49°59'53"N, 15°22'47"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0040B
     
 
Habrkovice 34
Záboří nad Labem
p. Kutná Hora
284 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 606137887
+420 607168152
 
N/A
 
tomas.ringel☼seznam.cz
ringel.jan☼seznam.cz
 
www.ringelland.cz
www.ringelland.webnode.cz  ; Fotogalerie • photogallery: www.ringelland.galerie.cz
 
oficiálně Zábavní zvířecí park ve skutečnosti něco mezi zoo a cirkusem, přičemž většina zvířat nežije v zoologických podmínkách, ale v podmínkách podobných cirkusovým zvěřincům (v karavanech, vnitřních klecích bez výběhů atd.). Dvě stodoly - jedna s gitrem (skládací cirkusové mříže) a bílými lvíčaty, druhá s klecemi tygrů, pum a výběhem dikobrazů. Venku je klec levharta, jeden jediný malý výběh pro všech asi 9 tygrů (střídavě), výběh hrocha s "bazénem" a maringotkou a několik auto-přívěsů pro domácí zvířata. Hroch, tygři, bílí i "normální" lvi, pumy, levharti, dikobrazy, kozy, králíci, morčata, slepice, perličky, želvy...

officially Amusement Animal Park, in actual fact something between the zoo and circus, where the majority of animals are not living in zoological conditions, but in conditions similar to circus menageries (in caravans, indoor cages without enclosures etc.). Two barns - one with gitter (removable circus cage) with white lion cubs and the other with cages of tigers, pumas and enclosure of porcupines. Outside is the cage of leopard and one and only a small enclosure (larger cage) for all about 9 tigers (in rotation), enclosure of hippo with a "pool" and caravan and several car trailers for domestic animals. Hippo, tigers, white and "normal" lions, cougars, leopards, porcupines, goats, rabbits, guinea pigs, chickens, guinea fowl, turtles...

obchod se suvenýry; cirkusové představení, výstava cirkusových plakátů
souvenir shop; circus shows; exhibition of circus posters

základní občerstvení
basic refreshment

2008 (Olga a Ivan Ringelovi)
2008 (by Olga and Ivan Ringel)

soukromé (rodina Ringelova)
private (Ringel Family)

okolo 0,4 ha
around 0,4 ha

N/A
 
1) Stručně o Ringellandu

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.06. 2011 (Video: 4 min 51 sec)
Image 1 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011 (Video: 4 min 51 sec)
Roman Hynek, 22.06. 2011 (Video: 4 min 51 sec)
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 2 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 3 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 4 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 5 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 6 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 7 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 8 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 9 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 10 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 11 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 12 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 13 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 14 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 15 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 16 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 17 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 18 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 19 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 20 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 21 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 22 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 23 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 24 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 25 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 26 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 27 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 28 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 29 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 30 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Image 31 of 44
Roman Hynek, 22.06. 2011
Roman Hynek, 22.06. 2011
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Image 32 of 44
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Image 33 of 44
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Image 34 of 44
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Image 35 of 44
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Image 36 of 44
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 10.09. 2012
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Image 37 of 44
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Image 38 of 44
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Image 39 of 44
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Image 40 of 44
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Image 41 of 44
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Image 42 of 44
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Martin Vobruba, 16.11. 2013
Mojmír Sedláček, 09.07. 2017
Image 43 of 44
Mojmír Sedláček, 09.07. 2017
Mojmír Sedláček, 09.07. 2017
Mojmír Sedláček, 09.07. 2017
Image 44 of 44
Mojmír Sedláček, 09.07. 2017
Mojmír Sedláček, 09.07. 2017

  Stránka vytvořena 17.07. 2011 Poslední úprava 22.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.