!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hluboká nad Vltavou

Frauenberg

historicky • historiclly: Wroburch, Froburg, Fronburg


Jihočeská Zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou
 Zoo Hluboká nad Vltavou
South Bohemian Zoological Garden Hluboká nad Vltavou
předešlé názvy  •  former names
-> 2015
(CES) Zoologická zahrada Ohrada Hluboká nad Vltavou (Zoo Ohrada • Zoo Hluboká nad Vltavou)
(ENG) Hluboká nad Vltavou Zoological Garden Ohrada (Zoo Ohrada • Hluboká nad Vltavou Zoo)
49°02'32"N, 14°25'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0020A
     
 
Ohrada 417
Hluboká nad Vltavou
373 41
CZECH REPUBLIC
 
+420 387002211
 
+420 387965445
 
info☼zoo-ohrada.cz
 
www.zoohluboka.cz
www.zoo-ohrada.cz +
 
původně maličká zoo s několika exotickými zvířaty, po 2. světové válce už spíše zookoutek (asi 0,65 ha) zaměřený na místní lesní zvěř. Na počátku 70. let byla zoo v zoufalém - havarijním stavu a měla být zrušena. Poté ji však převzal kraj a zoo se začala postupně modernizovat (hlavně v 80. a 90. letech). V 90. letech zoo získala další pozemky, čímž se rozloha zvýšila až na současných 6 ha. Po dlouhá léta si zoo zachovávala specializaci na místní faunu, tato specializace byla pak rozšířena na celou Evropu. V posledních desetiletích se však zoo více a více stylizuje do zoogeofrackých oblastí. Byla postavena malá Austrálie, větší Jižní Amerika, následně ještě větší Afrika a jihoamerický pavilon a tím prakticky zaměření na místní faunu zmizelo. Nejatraktivnější pro návštěvníky je část Jižní Ameriky a  Afriky, výběhy a velká voliéra na břehu rybníka, expozice vyder, jezevců atd. Velmi zajímavá je průchozí voliéra "Český les". Výborná je také kolekce sov.

originally a tiny zoo with a few exotic animals, after WWII it was more mini-zoo (about 0,65 ha) focused on the local forest animals. At the beginning of the 70s, the zoo was in a desperate - serious disrepair condition and should be abolished. But after that the region took it over and the zoo started to modernize (mainly in the 80s and 90s). In the 90s, the zoo has acquired additional land, which increased the area to the current 6 ha. For years the zoo maintained a specialization in local fauna, this specialization was then diversified to the whole Europe. However, in recent decades the zoo more and more stylized to zoogeographical areas. There was built small Australia, larger South America and afterwards also even larger Africa and South American Pavilion, and by this the focus on local fauna practically disappeared. The most attractive for visitors are: South American and African parts, enclosures and a large aviary on the banks of the pond, exposure of otters, badgers etc. Walking-through aviary "Czech forest" is very interesting. A collection of owls is also excellent.

dětská zoo, dětské hřiště, obchod se suvenýry, komentované krmení, vedle zoo je zámek
petting zoo, children playground, souvenir shop, commented feeding, beside the zoo there is a Chateau

restaurace, kiosky
restaurants, kiosks

1. květen 1939 (Dr. Adolf Schwarzenberg a jeho manželka)
1st May 1939 (by Dr. Adolf Schwarzenberg and his wife)

krajská (předtím mnoho jiných správců) se zoo licencí MŽP
regional (previously many other administrators) with a zoo licence of Ministry of Environment

6 ha (1,8 ha expozice; původní rozloha asi 0,65 ha)
6 ha (1,8 ha expositions; original area about 0,65 ha)

 
1) Historie Zoo Ohrada
2) Stručně o zoo

22 / 1078 37 / 405 12 / 56 337 / 3003
(31. 12. 2014)
48 / 321 163 / 859 55 / 284
 
2019
2013
2011
2009
2008
2003
2001
  1991
1988
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 02.04. 2008 (Video: 4 min 24 sec)
Image 1 of 238
Roman Hynek, 02.04. 2008 (Video: 4 min 24 sec)
Roman Hynek, 02.04. 2008 (Video: 4 min 24 sec)
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 2 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 3 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 4 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 5 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 6 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 7 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 8 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 9 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 10 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 11 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 12 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 13 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 14 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 15 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 16 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 17 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 18 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 19 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 20 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Image 21 of 238
Roman Hynek, 11.11. 2010
Roman Hynek, 11.11. 2010
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 22 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 23 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 24 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 25 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 26 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 27 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 28 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 29 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 30 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 31 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 32 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 33 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 34 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 35 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 36 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 37 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 38 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 39 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 40 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 41 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 42 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 43 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 44 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 45 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 46 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 47 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 48 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 49 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 50 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Image 51 of 238
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Lukáš Nekolný, 17.8. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 52 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 53 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 54 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 55 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 56 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 57 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 58 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Image 59 of 238
Roman Hynek, 16.12. 2013
Roman Hynek, 16.12. 2013
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Image 60 of 238
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Image 61 of 238
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Image 62 of 238
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Image 63 of 238
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Image 64 of 238
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Mojmír Sedláček, 09.08. 2014
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 65 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 66 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 67 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 68 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 69 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 70 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 71 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 72 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 73 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 74 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 75 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 76 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 77 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 78 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 79 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 80 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 81 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 82 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 83 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 84 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 85 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 86 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 87 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 88 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 89 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 90 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 91 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 92 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 93 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 94 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 95 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 96 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 97 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 98 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 99 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 100 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 101 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 102 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 103 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 104 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 105 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 106 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 107 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 108 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 109 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 110 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 111 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 112 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 113 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 114 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 115 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 116 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 117 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 118 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 119 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 120 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 121 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 122 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 123 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 124 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 125 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 126 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 127 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 128 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 129 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 130 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 131 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 132 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 133 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 134 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 135 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 136 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 137 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 138 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 139 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 140 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 141 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Image 142 of 238
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 27.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 143 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 144 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 145 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 146 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 147 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 148 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 149 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 150 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 151 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 152 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 153 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 154 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 155 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 156 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 157 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 158 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 159 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 160 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 161 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 162 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 163 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 164 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 165 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 166 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 167 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 168 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 169 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 170 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 171 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 172 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 173 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 174 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 175 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 176 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 177 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 178 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 179 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 180 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Image 181 of 238
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Alex Kantorovich, 28.07. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 182 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 183 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 184 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 185 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 186 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 187 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 188 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 189 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 190 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 191 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 192 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 193 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 194 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 195 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 196 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 197 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 198 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 199 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 200 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 201 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 202 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 203 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 204 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 205 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 206 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 207 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 208 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 209 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 210 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 211 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 212 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 213 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 214 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 215 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 216 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 217 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 218 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 219 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 220 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 221 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 222 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 223 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 224 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 225 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 226 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 227 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 228 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 229 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 230 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 231 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 232 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 233 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 234 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 235 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 236 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 237 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015
Image 238 of 238
Roman Hynek, 08.10. 2015
Roman Hynek, 08.10. 2015

  Stránka vytvořena 25.09. 2011 Poslední úprava 15.06. 2015  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.