!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Horní Pěna

Baumgarten 

historicky historically: Horní Pěnná


Zoopark Na Hrádečku
 
49°06'28"N, 15°01'57"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0133A
     
 
Horní Pěna 51
378 31
CZECH REPUBLIC
 
+420 732353340
 
N/A
 
zoonahradecku☼seznam.cz
romanaliskova☼seznam.cz
 
www.zoonahradecku.cz
 
rodící se soukromá zoo, zatím ve stádiu budování, již nyní však okolo 80 druhů zvířat - skotský skot, osli, lamy, velbloudi, kozy, ovce, prasata, srnec, muntžaci, klokani, pumy, surikaty, skunci, nosáli, kočky rybářské, rys, množství drápkatých opic, lemuři, makaci, dikobrazi, pštrosi, nandu, emu, ary, sovy (výrečci, kalousi, puštíci, sovy pálené), desítky druhů terarijních zvířat (hadi, ještěrky, krokodýl, želvy, žáby, pavouci atd.). Zoo byla zpřístupněná v roce 2013 - ovšem jen pro komentované prohlídky, jelikož je stále ve výstavbě.

nascent private zoo, for the time being at the stage of construction, but already about 80 species of animals - highland cattle, donkeys, llamas, camels, goats, sheep, pigs, roe deer, muntjacs, wallabies, cougars, meerkats, skunks, coatsi, fishing cats, lynx, a number of Callitrichidae, lemurs, macaques, porcupines, ostriches, rheas, emus, macaws, owls (Eurasian scops, long-eared, tawny and barn owls), dozens species of terrarium animals (snakes, lizards, crocodile, turtles, frogs, spiders etc.). The zoo was open to the public in 2013 - however for commented visits only, because it is still under construction.

komentované prohlídky
commented tours

N/A

2014 - oficiální otevření (předtím od 2007 soukromý chov a od 2013 otevřený pro komentované prohlídky)
2014 - official opening (private breeding before that - since 2007 and opened for commented visits only since 2013)

soukromé (Romana Albrecht Lišková a MUDr. Tomáš Albrecht) s licencí MŽP
private (Romana Albrecht Lišková and MUDr. Tomáš Albrecht) with a zoo licence of Ministry of Environment

cca 10 ha

N/A
 
1) Stručně o vznikající zoo

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 1 min 04 sec)
Image 1 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 1 min 04 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011 (Video: 1 min 04 sec)
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 2 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 3 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 4 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 5 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 6 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 7 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 8 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 9 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 10 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 11 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 12 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 13 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 14 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 15 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 16 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 17 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 18 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011
Image 19 of 19
Roman Hynek, 13.08. 2011
Roman Hynek, 13.08. 2011

  Stránka vytvořena 23.09. 2011 Poslední úprava 23.11. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:15. 12. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.