!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hrachov

Hrachow

Hrachov je administrativně částí obce Svatý Jan  Hrachov is administrativelly part of Svatý Jan village


Centrum ochrany fauny ČR Hrachov
Hrachov Centre for Conservation of fauna of Czech republic
49°39'54"N, 14°17'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0158B
     
 
Hrachov 13
Krásná Hora nad Vltavou
262 56
CZECH REPUBLIC
 
+420 603549125
+420 603259902
 
N/A
 
info☼ochranafauny.cz
 
www.ochranafauny.cz/...
 
Centrum ochrany fauny ČR je nové hlavní sídlo organizace "Ochrana fauny ČR" (provozující Záchrannou stanici ve Voticích a Ekocentrum Čapí hnízdo). V polovině roku 2012 sem bylo právě z Votic přestěhováno nejen hlavní sídlo, ale i veřejná expozice trvale hendikepovaných zvířat - liška, kunovité šelmy, srnec, dravci, sovy, pěvci, brodiví a vrubozobí ptáci atd. Kromě hendikepovaných zvířat jsou zde i kamerunské kozy, malé sladkovodní akvárium místních ryb, včelín a několik menších domácích zvířat pro účely výukových programů (morčata, křečci, želvy apod.).

Centrum ochrany fauny ČR (Centre for Conservation of fauna of Czech republic) is new headquarters of organization "Ochrana fauny ČR" (Conservation of fauna of Czech rep., which operates also Rescue station in Votice and Eco-centre Čapí hnízdo). Not only headquarters, but also public exhibition of permanently disabled animals was moved here just from Votice in mid 2012. Fox, mustelidae, roe deer, raptors, owls, songbirds, ciciniiformes, waterfowl etc. In addition of handicapped animals there are also Cameroon goats, small freshwater aquarium of local fish, apiary and several smaller domestic animals for educational programs purposes (guinea pigs, hamsters, tortoises etc.).

obchod se suvenýry, amfiteátr, různé výstavy a programy a dětské aktivity
souvenir shop, amphitheatre, various exhibitions and programs

N/A

červenec 2012 (slavnostní otevření 1. září 2012)
July 2012 (inauguration 1th September 2012)

Ochrana fauny ČR o.p.s. (do 2013 o.s.)
Ochrana fauny ČR o.p.s. (non-profit organization, up to 2013 citizens association)

N/A

 
1) Stručně o Centru

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~2015
           


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 1 min 50 sec)
Image 1 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 1 min 50 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012 (Video: 1 min 50 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 2 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 3 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 4 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 5 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 6 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 7 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 8 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 9 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 10 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 11 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 12 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 13 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 14 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 15 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 16 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 17 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 18 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 19 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 20 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 21 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 22 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 23 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 24 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 25 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 26 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012
Image 27 of 27
Roman Hynek, 30.08. 2012
Roman Hynek, 30.08. 2012

  Stránka vytvořena 23.09. 2012 Poslední úprava 02.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.