!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hradčany

Kummer

  některé zdroje uvádí Ralsko (Hradčany jsou administrativně součástí Ralska) • some sources mention Ralsko (Hradčany is administratively part of Ralsko)


Lesní koutek Hradčany
Lesní koutek Ralsko
Hradčany (Ralsko) Forest corner
předešlé názvy  •  former names
(CES) Zoo-koutek Hradčany
(ENG) Hradčany Zoo-corner
50°41'03"N, 14°32'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0146B
     
 
Hradčany 459
Ralsko - Hradčany
471 24
CZECH REPUBLIC
 
+420 607606451
 
N/A
 
VLS ČR divize Mimoň:
mimon☼vls.cz
 
N/A
 
minizoo a stanice pro hendikepovaná lesní zvířata na Ranči Osamělá hvězda v Hradčanech na břehu Hradčanského rybníka. Daňci, divočáci, vrána, krkavec, kalous, mývalovec, lišky, kozy, králíci, morčata, holubi, slepice, páv, bažanti atd. Expozice jsou otřesné - neestetické, neuklizené... Celý koutek je plný nejrůznějšího harampádí.

mini-zoo and a station for handicapped forest animals in Ranch Osamělá hvězda in Hradčany on the shores of Hradčany Lake. Fallow deer, wild boars, crow, raven, long-eared owl, raccoon dog, foxes, goats, rabbits, guinea pigs, pigeons, chickens, peacocks, pheasants etc. The exposures are appalling - unaesthetic, unclear... The whole area is full of all sorts of junk.

N/A

základní občerstvení (březen - říjen)
basic refreshment (March - October)

1994

Ranč osamělá hvězda (Radek "Bill" Zíka) a VLS ČR s.p. divize Minoň (Vojenské lesy a statky ČR)
Ranch Osmaělá hvězda (Radek "Bill" Zíka) and VLS ČR s.p. division Mimoň (Vojenské lesy a statky ČR = Military Forests and Farms - government owned corporation)

cca 0,5 ha

N/A
 
1) Stručně o lesním koutku

0 0 N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 3 min 46 sec)
Image 1 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 3 min 46 sec)
Roman Hynek, 22.04. 2011 (Video: 3 min 46 sec)
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 2 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 3 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 4 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 5 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 6 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 7 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 8 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 9 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 10 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 11 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 12 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 13 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 14 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 15 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011
Image 16 of 16
Roman Hynek, 22.04. 2011
Roman Hynek, 22.04. 2011

  Stránka vytvořena 26.11. 2011 Poslední úprava 26.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.