!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hradec Králové

Königgrätz


Obří akvárium Hradec Králové
Akvárium ENVI domu Hradec Králové
The Giant Aquarium Hradec Králové • The Aquarium of the ENVI house
50°12'16"N, 15°49'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0031A
     
 
Baarova 1663 / 10
Hradec Králové 2
500 02
CZECH REPUBLIC
 
+420 495534555
+420 495513016
+420 495513086
 
N/A
 
web☼obriakvarium.cz
 
www.obriakvarium.cz
 
ačkoli se Akvárium v Hradci Králové jmenuje Obří, je to vlastně velmi malé akvárium... Velmi malé jako celkové zoologické zařízení, obří jako samotná sladkovodní nádrž (5x8 m, výška hladiny 4,8 m - objem 130.000 litrů)... Je to de facto především jedno jediné obrovské sladkovodní akvárium plus několik dalších více méně zanedbatelných záležitostí roztroušených po budově. Hlavní - obří akvárium se sladkovodními rybami Jižní, Střední a Severní Ameriky je přístupné nejdříve po můstku nad hladinou, kde je na malém prostoru zhotoven tropický prales (s rostlinami, gekony, anolisy, felsumami apod.). Poté je naopak přístup ode dna - tunelem. V akváriu bývá okolo 500 ryb ve zhruba 40ti druzích (arowana, akary, krunýřovci, kančíci, rostlinožravé piraně, tetry, vrubozubci, kurimaty atd.). Za tímto akváriem je v jedné místnosti sbírka rybích lebek. Z vnější strany domu je v prvním patře promítací sál "U rejnoka", kde jsou ještě malá akvária s rejnoky a vodními želvami. Ve druhém patře je "Café piraňa" s akvárii dravých piraní a voliérou amazoňanů. Vedle budovy (na pozemku školy) je výběh koz.

although the neme of aquarium in Hradec Kralove is Giant, it's in fact a very small aquarium... Very small as a total zoological facility, giant as a freshwater tank (5x8 m, water level 4.8m - capacity of 130,000 litres)... It is de facto especially a single huge freshwater aquarium plus a few more or less insignificant things scattered throughout the building. Main - the giant aquarium with freshwater fish of South, Central and North America is available first by the bridge above the water level, where the small tropical rain forest (with plants, geckos, anolises, phelsumas and so on) is made in a small area. Then, on the contrary, the access is from the floor - by the tunnel. In the aquarium there are about 500 fish of about 40 species (arowana, acaras (Aequidens), Loricariidae, Parachromis, herbivorous piranhas, Characiformes, Oscar fish, silver prochilodus, cichlids of genuses Amphilophus, Vieja, Nandopsis etc.). Behind this aquarium is a room with collection of fish skulls. From outside the house is on the second floor a projection room "U rejnoka", where are small aquariums with stingrays and water turtles. On the third floor there is "Café piraňa" aquariums with aquariums of predatory piranhas and Amazon parrots aviary. Next to the house (in the land of school) there is Enclosure of goats.

obchod se suvenýry, promítací sál, krmení ryb; vedle je Přírodovědné centrum
souvenir shop, projection room, fish feeding; The Nature Science Centre (Přírodovědné centrum) is next to

kavárna
café

září 1998
September 1998

soukromé
private

N/A

N/A
 
1) Stručně o akváriu
2) Obří akvárium ; The Giant Aquarium ; Das Reisenaquarium

N/A cca 40 / 500 N/A N/A
N/A 1 / 2 (?) 1 / ?
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 18.02. 2009 (Video: 3 min 38 sec)
Image 1 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009 (Video: 3 min 38 sec)
Roman Hynek, 18.02. 2009 (Video: 3 min 38 sec)
Roman Hynek, 22.11. 2011 (Video: 5 min 20 sec)
Image 2 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011 (Video: 5 min 20 sec)
Roman Hynek, 22.11. 2011 (Video: 5 min 20 sec)
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 3 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 4 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 5 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 6 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 7 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 8 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 9 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 10 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 11 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 12 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 13 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 14 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 15 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 16 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 17 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 18 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 19 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 20 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 21 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 22 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 23 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Image 24 of 76
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 18.02. 2009
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 25 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 26 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 27 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 28 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 29 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 30 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 31 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 32 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 33 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 34 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 35 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 36 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 37 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 38 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 39 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 40 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 41 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 42 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 43 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 44 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 45 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 46 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 47 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 48 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 49 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 50 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 51 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 52 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 53 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 54 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 55 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 56 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 57 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 58 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 59 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 60 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 61 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 62 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 63 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 64 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 65 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 66 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 67 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 68 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 69 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 70 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 71 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 72 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 73 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 74 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 75 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011
Image 76 of 76
Roman Hynek, 22.11. 2011
Roman Hynek, 22.11. 2011

  Stránka vytvořena 08.05. 2011 Poslední úprava 25.11. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.