!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hukvaldy

Hochwald


Tropic Hukvaldy
 
49°37'31"N, 18°13'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0097B
     
 
Hukvaldy 51
739 46
CZECH REPUBLIC
 
+420 558699354
+420 603592173
 
N/A
 
tropichukvaldy☼seznam.cz
 
www.tropichukvaldy.cz
 
více méně pěstírna a prodejna tropických a subtropických rostlin s maličkou expozicí zvířat (mnoho z nich jen po jednom kusu) - ara, kakadu, žako a několik dalších obyčejných papoušků, tukan, burunduk, činčila, bažanti, holubi, kočky, kozy, králíci, pavouci, plži...

more or less growing and selling of tropical and subtropical plants with tiny animal exposition (many of them just singly) - macaw, cockatoo, African grey parrot and several other common parakeets, toucan, chipmunk, chinchilla, pheasants, pigeons, cats, goats, rabbits, spiders, snails...

obchod s květinami
plant shop

X

oficiálně 2005 (chov zvířat 2007); pěstování rostlin již od 1983
officialy 2005 (breeding of animals 2007); growing of plant already since 1983

soukromé (Stanislav Rek)
private (Stanislav Rek)

< 0,1 ha (okolo 700 m2)
< 0,1 ha (around 700 m2)

N/A
 
1) Stručně o Tropicu

N/A N/A N/A cca 15 / ?
(2011)
N/A N/A N/A
 
N/A            
 

všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 4 min 05 sec)
Image 1 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 4 min 05 sec)
Roman Hynek, 09.08. 2011 (Video: 4 min 05 sec)
Lukáš Nekolný, 07.08. 2009
Image 2 of 25
Lukáš Nekolný, 07.08. 2009
Lukáš Nekolný, 07.08. 2009
Lukáš Nekolný, 07.08. 2009
Image 3 of 25
Lukáš Nekolný, 07.08. 2009
Lukáš Nekolný, 07.08. 2009
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 4 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 5 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 6 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 7 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 8 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 9 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 10 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 11 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 12 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 13 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 14 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 15 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 16 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 17 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 18 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 19 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 20 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 21 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 22 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 23 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 24 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011
Image 25 of 25
Roman Hynek, 09.08. 2011
Roman Hynek, 09.08. 2011

  Stránka vytvořena 26.08. 2011 Poslední úprava 26.08. 2011  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.