!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hulice

Hulitz


Vodní dům Hulice
Návštěvnické středisko Vodní dům
Hulice Water House • Visitor's Centre Water House
49°39'09"N, 15°05'14"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
EU-CZ-XX-0203B
     
 
Hulice 118
Hulice
257 65
CZECH REPUBLIC
 
+420 317845169
+420 317845965
+420 775068884
 
N/A
 
tereza.ptackova☼csop.cz
 
www.vodni-dum.cz
 
návštěvnické středisko evropsky významné lokality Želivka - moderní expozice tématicky zaměřená na vodu s 6 hlavními částmi: Hravé atrium (umělé vodní toky jako naučné dětské hřiště), Vodní mikrosvět (modely mikroorganismů, makrofotky), Na břehu řeky (dioráma Želivky), Nekonečná cesta vody (interaktivní prvky), Výlet do historie (projekce a malby) a Pod vodní hladinou. Posledně jmenovaná část Pod vodní hladinou se skládá ze 3 malých a 1 středně velkého akvária a nádrže s průhledem pod hladinu. Ve všech jsou místní (nejen nativní) ryby.

visitor's centre of Želivka Special Area of Conservation - modern exhibition thematically focused on water with six main parts: Playful atrium (artificial watercourses such a educative children's playground), Water microcosm (models os microorganisms, macro photos), On the banks of the river (diorama of Želivka), Endless journey of water (interactive elements), Trip to history (projection and paintings) and Under the water. The last said part - Under the water consists of three small and one medium sized aquariums and pool with the window under the water surface. Local (not only native) fish are in all.

prodej suvenýrů
souvenir sale

X

16. prosince 2015 - zahájení zkušebního provozu; 19. března 2016 - otevření
16th December 2015 - start of pilot scheme; 19th March 2016 - opening

občanské sdružení Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Vlašim
voluntary association of Český svaz ochránců přírody (ČSOP - Czech Union of Nature Conservationists) Vlašim

N/A

 
1) Co je Vodní dům
2) Stručně o Vodním domu

0 14 / ? 0 14 / ?
(2016)
0 0 0
 
N/A            
 

 

  všechny materiály • all materials                          galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 4 min 42 sec)
Image 1 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 4 min 42 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016 (Video: 4 min 42 sec)
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 2 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 3 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 4 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 5 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 6 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 7 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 8 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 9 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 10 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 11 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 12 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 13 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 14 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 15 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 16 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 17 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 18 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 19 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 20 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 21 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 22 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 23 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 24 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 25 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 26 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 27 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 28 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 29 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 30 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 31 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 32 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 33 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 34 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 35 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 36 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 37 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 38 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 39 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 40 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 41 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 42 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 43 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 44 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 45 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 46 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 47 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 48 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016
Image 49 of 49
Roman Hynek, 30.08. 2016
Roman Hynek, 30.08. 2016

  Stránka vytvořena 01.09. 2016 Poslední úprava 01.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 17. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:17. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.