!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Jihlava

Iglau


Zoologická zahrada Jihlava
Jihlava Zoological Garden
předešlé názvy  •  former names
(CES) Zookoutek Jihlava
(ENG) Jihlava Zoo-corner ( Mini-zoo)
49°23'47"N, 15°35'58"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
EU-CZ-XX-0013A
     
 
Březinovy sady 4372/10
Jihlava
586 01
CZECH REPUBLIC
 
+420 567573730
 
+420 567573728
 
info☼zoojihlava.cz
jizoo☼zoojihlava.cz
 
www.zoojihlava.cz 
 
původně zookoutek s bažanty a papoušky, brzy však i další zvířata (medvědi, šakali, daňci, jaci...)... Na přelomu 60. a 70. měl být zookoutek zrušen, nakonec se jej však podařilo zachránit a brzy přeměnit na plnohodnotnou zoo (v roce 1982 dostala oficiální statut zoo). Dnes patří k nejlepším v ČR. Specializuje se na plazy, malé kočky a opice - především drápkaté (největší kolekce v republice).
Tapíři, hrošíci, žirafy, malajští medvědi, babirusy, lenochodi, vydry, tuleni, velké kočky (tygr sumaterský, levhart cejlonský a perský, irbis), malé kočky (kočka arabská, bažinná, krátkouchá, slaništní, divoká, karakal, manul, margay, rys evropský a červený, serval...), primáti (gibon žlutolící, chvostan bělolící, kočkodan Campbellův, makak tmavý, mangabej černý, malpa hnědá, mirikina severokolumbijská, outloň malý, kalimiko, kosman běločelý, černovousý, stříbřitý, zakrslý a amazonský, tamarín pinčí, černohřbetý, žlutoruký a vousatý, lvíček zlatý, maki trpasličí, lemur kata, vari, černý a rudočelý), krysy obláčkové, vačnatci (něklik druhů klokanů a klokánků, kunovci, vakoveverky...); plameňáci, pelikáni, 4 druhy běžců (pštros, nandu pampový a Darwinův, emu), papoušci, turaka (bělolící, fialový, lesklohlavý, Livingstonův...), vodní ptáci, hadi, ještěři, želvy, žáby, několik ryb atd. K nejzajímavějším expozicím a stavbám patří africká vesnice "Matongo", vstupní areál (v africkém stylu), expozice malajských medvědů "Malay Medan", expozice tuleňů a vyder, pavilon "Hacienda Escondido" (dříve Amazonský pavilon), pavilon šelem, exotárium, nový žirafinec a Australská farma atd.

originally a mini-zoo with parrots and pheasants, but soon also other animals (bears, jackals, deer, yaks...)... On the turn of 60s and 70s, the mini-zoo should be abolished, however finally it managed to rescue that and soon turned into full-valued zoo (in 1982 it received the official status of the zoo). Today one of the best in the country. It specializes in reptiles, small cats and monkeys - especially Callitrichidae (the largest collection in the country).
Tapirs, pygmy hippos, giraffes, sun bears, babirusas, sloths, otters, seals, big cats (Sumatran tigers, Sri Lankan, Persian and snow leopards), small cats (Gordon's wild cat, Amur leopard cat, jungle cat, Geoffroy's cat, caracal, manul, margay, lynx, bobcat, serval...), primates (yellow-cheeked gibbon, white-faced saki, Campbell's monkey, Tonkean macaque, black-crested mangabey, brown capuchin, grey-handed night monkey, pygmy slow loris, callimico, Geoffroy's, black-pencilled, silvery, eastern pygmy and western pygmy marmoset, cotton-top, Graell's black-mantle, midas, bearded emperor and golden lion tamarin, lesser mouse, ringtailed, red ruffed, black and red-fronted lemur), Northern Luzon Giant Cloud Rat, marsupials (several species of wallabies and kangaroos, quolls, sugar gliders...), flamingos, pelicans, 4 species of Palaeognathae (ostrich, greater and lesser rhea and emu), parrots, turakos (white-cheeked, violet, purple-crested, Livingstone's...), water birds, snakes, lizards, turtles, frogs, several fish etc. The most interesting exhibitions and buildings are African village "Matongo", entrance area (in African style), exposure of sun bears "Malay Medan", exposure of seals and otters, pavilion "Hacienda Escondido" (formerly Amazon pavilion), pavilion of carnivores, exotarium, new Giraffe house and Australian Farm etc.

vláček, obchod se suvenýry; dětské hřiště; lanové centrum
mini-train, souvenir shop; children's playground; tightrope centre

restaurace
restaurant

1957 (by Oldřich Vávra & Jindřich Weiss) - zookoutek; 1982 - zoo

městská se zoo licencí MŽP
municipal with a zoo licence of Ministry of Environment

8,9 ha

 
1) Historie Zoo Jihlava
2) Stručně o zoo

4 / 16 27 / 339 7 / 20 195 / 1090
(31.12. 2013)
28 / 137 46 / 219 83 / 359
 
2017
2017
2013
2010
~2007
2004
~2002
  1996
1988
         


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos

 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Roman Hynek, 03.02. 2011 (Video: 1 min 27 sec)
Image 1 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011 (Video: 1 min 27 sec)
Roman Hynek, 03.02. 2011 (Video: 1 min 27 sec)
Roman Hynek, 18.05. 2011 (Video: 3 min 23 sec)
Image 2 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011 (Video: 3 min 23 sec)
Roman Hynek, 18.05. 2011 (Video: 3 min 23 sec)
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 3 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 4 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 5 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 6 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 7 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 8 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 9 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 10 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 11 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 12 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 13 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Image 14 of 133
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 03.02. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 15 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 16 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 17 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 18 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 19 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 20 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 21 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 22 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 23 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 24 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 25 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 26 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 27 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 28 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 29 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 30 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 31 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 32 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 33 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 34 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 35 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 36 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 37 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 38 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 39 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Image 40 of 133
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 18.05. 2011
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 41 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 42 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 43 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 44 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 45 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 46 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 47 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Image 48 of 133
Roman Hynek, 30.05. 2013
Roman Hynek, 30.05. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 49 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 50 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 51 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 52 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 53 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 54 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 55 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 56 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 57 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 58 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 59 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 60 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 61 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 62 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 63 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 64 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 65 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 66 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 67 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 68 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 69 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Image 70 of 133
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Lukáš Nekolný, 14.09. 2013
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Image 71 of 133
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Image 72 of 133
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Image 73 of 133
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Image 74 of 133
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Mojmír Sedláček, 11.08. 2014
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 75 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 76 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 77 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 78 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 79 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 80 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 81 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 82 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 83 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 84 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 85 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 86 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 87 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 88 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 89 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 90 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 91 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 92 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 93 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 94 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 95 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 96 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 97 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 98 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 99 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 100 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 101 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 102 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 103 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 104 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 105 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 106 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 107 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 108 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 109 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 110 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 111 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 112 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 113 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 114 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 115 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 116 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 117 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 118 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 119 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 120 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 121 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 122 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 123 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 124 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 125 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 126 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 127 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 128 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 129 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 130 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Image 131 of 133
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Alex Kantorovich, 30.05. 2013
Mojmír Sedláček, 07.04. 2019
Image 132 of 133
Mojmír Sedláček, 07.04. 2019
Mojmír Sedláček, 07.04. 2019
Mojmír Sedláček, 07.04. 2019
Image 133 of 133
Mojmír Sedláček, 07.04. 2019
Mojmír Sedláček, 07.04. 2019

  Stránka vytvořena 19.06. 2011 Poslední úprava 17.10. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.